InfoCash

Artikel

Financiele opvoeding

Auteur: Dannyy1992 | geschreven op 10-09-2010

U kent het wel, een kind dat toch eindelijk wel eens zakgeld wilt en er dus om gaat vragen, Het klinkt onbeschoft maar het is uiteindelijk wel zo.

Maar wat zegt u als uw dochter om meer zakgeld gaat vragen? Of als u ziet dat uw tienerzoon al zijn zakgeld opmaakt aan uitgaan en geen geld meer overhoudt voor kleding? In sommige gevallen kan het zelfs voorkomen dat uw kind juist liever niets uitgeeft en dus gewoon liever blijft sparen.


Waarom financiele opvoeding?

Financiële opvoeding is eigenlijk uw kinderen leren met geld om te gaan. Dat betekent dus eigenlijk dat ze nu met een beperkt, vast bedrag een bepaalde periode leren overbruggen. Of dat ze wensen kunnen afstemmen op inkomsten. Of toch keuzes kunnen maken tussen wat nodig is en wat ze graag zouden willen.

Financiële opvoeding is heel belangrijk voor een kind, Uit een onderzoek naar het financiële gedrag van jongeren is gebleken dat veel jongeren schulden hebben. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat kinderen die al jong zelf leren kiezen waar zij hun geld aan uitgeven, Minder vaak in de financiële problemen komen.

Fouten maken mag!

Leren omgaan met geld betekent ook dat je fouten mag maken. Onverantwoorde keuzes op jonge leeftijd kunnen heel leerzaam zijn. Ze kunnen voorkomen dat iemand op latere leeftijd door een verkeerde keuze in financiële problemen raakt.

Zakgeld en kleedgeld

Met zakgeld en kleedgeld bereidt u uw kinderen voor op financiële zelfstandigheid. Kinderen krijgen een beperkt budget om een bepaalde periode te overbruggen. Ze leren dat niet alles kan en dat er gespaard moet worden voor grotere uitgaven. Richtbedragen voor verschillende leeftijden vindt u ook op deze pagina's.

Vuistregels

* Geef steeds hetzelfde bedrag op een vast tijdstip.
* Spreek vooraf af hoe lang uw kinderen met het zakgeld moeten doen, bijvoorbeeld een week, maand of kwartaal, en wijk daar niet vanaf.
* Geef duidelijk aan wat uw kinderen wel en niet van het zakgeld moet betalen.
* Hou in gedachten dat zakgeld geen loon is en ook geen middel om te straffen.

Het werkt vaak goed als u de gemaakte afspraken netjes op papier zet: print bijvoorbeeld een mooi zakgeldcontract en onderteken het samen! Zet hierin tot wanneer het contract loopt, de hoogte van het zakgeld, wanneer u het betaalt en wat het kind van het zakgeld moet betalen.