InfoCash

Artikel

Economische sectoren.

Auteur: Miierandaaa | geschreven op 11-09-2010

Heb je dat ook wel eens, dat je de primaire sector, de secundaire sector, de tertiaire sector en de kwartaire sector niet uit elkaar kan houden? Hier een handige samenvatting van deze 4 sectoren.


Economische sectoren.

Sommige bedrijven produceren grondstoffen, zoals agrarische bedrijven, de visserijbedrijven en de mijnbouwbedrijven. Al deze bedrijven maken deel uit van de Primaire sector. Het MBO biedt opleidingen voor allerlei beroepen in deze sector, zoals groenteteler, pluimveehouder, boortechnicus en parkbeheerders.

Sommige bedrijven verwerken grondstoffen tot een eindproduct, zoals bedrijven in de bouwnijverheid, de metaal- en de procesindustrie. Deze bedrijven behoren tot de Secundaire sector. Je kunt op het MBO opgeleid worden voor allerlei beroepen in deze sector, zoals constructeur, kraanmachinist en verwarmingstechnicus. De beroepen zijn voor een deel technisch van aard en voor veel van deze beroepen moet je na het MBO doorleren.

Sommige bedrijven verlenen diensten en willen daarmee winst maken, zoals horecabedrijven, transportbedrijven, banken en de detailhandel. Deze bedrijven zijn werkzaam in de commerciële dienstverlening, ook wel genoemd te Tertiaire sector.

Sommige bedrijven en instellingen verlenen diensten zonder het doel winst te maken. Er werken veel mensen. Het gaat om banen in de verzorging, in het onderwijs, bij de politie, enzovoort. Deze bedrijven en instellingen zijn werkzaam in de niet-commerciële dienstverlening, ook wel genoemd de kwartaire sector. Het MBO leidt op voor talloze beroepen in deze sector, zoals gevangenbewaarder, agent, doktersassistent(e) en bejaardenverzorg(st)er.

Elk bedrijf moet een administratie bijhouden. Er moet post verwerkt worden, de rekeningen moeten op tijd worden betaald, er moet op gelet worden dat de klanten op tijd betalen, de boekhouding moet bijgehouden worden, enzovoort. Administratieve banen vind je in alle sectoren van het bedrijfsleven.