InfoCash

Artikel

Bruto- en Nettoloon.

Auteur: Miierandaaa | geschreven op 11-09-2010

Wat word er eigenlijk allemaal ingehouden op ons brutoloon? En is dat wel nodig, is het niet te veel? Kan je het terug vragen? Op deze vragen ga ik jullie proberen antwoord te geven!


Inhoudingen op het brutoloon.

Een werknemer verdient het brutoloon, maar krijgt het nettoloon uitbetaald. De werkgever moet een bedrag inhouden op het brutoloon van de werknemers. Dat bedrag bestaat uit de loonheffing en uit enkele sociale premies. De werkgever moet het bedrag dat hij inhoudt, afdragen aan de belastingdienst.

Een van de inhoudingen op het brutoloon is de loonheffing. De loonheffing bestaat uit twee delen: de loonbelasting en de premies van drie volksverzekeringen. De loonbelasting wordt gebruikt voor de uitgaven van het Rijk. De premies worden gebruikt voor de uitkeringen van de volksverzekeringen. Dit zijn de sociale verzekeringen die voor alles Nederlanders gelden.

De hoogte van de loonheffing hangt af van het loon. Hoe meer loon, hoe hoger het percentage dat als loonheffing van je loon afgaat. Iemand met een heel laag loon hoeft meestal helemaal geen loonheffing te betalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor scholieren met alleen een bijbaantje.

In een jaaropgaaf van de werkgever staat hoeveel loon je in een jaar hebt verdiend, en welk bedrag aan loonheffing daarop is ingehouden. Als het totale jaarloon laag is, ben je geen loonheffing verschuldigd over dat jaar. Je kunt de ingehouden loonheffing terugvragen door aangifte te doen bij de belastingdienst.

Ondernemers en zelfstandige beroepsbeoefenaren verdienen geen loon, en zij betalen dus geen loonheffing. Zij hebben daar geen voordeel van, want zij betalen belasting en sociale premies op een andere manier. Zij betalen inkomstenbelasting en premies volksverzerkingen over de nettowinst van hun bedrijf.