InfoCash

Artikel

Ministers en hun uitgaven.

Auteur: Miierandaaa | geschreven op 11-09-2010

De regering bestaat uit ministers die ieder een eigen taak hebben.
In dit artikel kan je lezen, waar de regering haar geld aan uitgeeft. Hoe de staatsschuld eigenlijk is ontstaan. Wat een rijksbegroting nou eigenlijk is, en wat een miljoenennota is.


Ministers, waar geven hun nou het budget aan uit?

Iedereen heeft te maken met de uitgaven van het Rijk. Het Rijk wordt bestudeerd door de regering. De regering bestaat uit ministers die ieder een eigen taak hebben. De minister van Onderwijs bijvoorbeeld zorgt voor de scholen en de minister van Sociale zaken gaat over de sociale zekerheid. De ministers hebben ieder een budget waarvan zij hun uitgaven moeten betalen.

De uitgaven van het Rijk zijn bijna elk jaar hoger dan de inkomsten. Daardoor is er een staatsschuld ontstaan. De minister van Financiën gaat over de staatsschuld. Hij moet zorgen voor de betaling van rente en voor de aflossing van de staatsschuld.

Het budget van de minister van Verkeer is niet groot genoeg voor de aanleg van meer wegen en voor een beter openbaar vervoer. Daarom lukt het maar niet om het fileprobleem op te lossen. Veel mensen zien een kilometerheffing als de oplossing voor het fileprobleem. De overheid werkt vaker met heffingen om het bedrag van mensen en bedrijven te beïnvloeden.

De overheid geeft veel subsidies. Ze wil met die subsidies activiteiten stimuleren die ze balangrijk vindt. Of ze wil voorzieningen in stand houden, zoals een orkest en een sportaccommodatie voor gehandicapten.

Elke zomer berekenen de minister hun budgetten voor het volgende jaar. Hun voorstellen daarover staan in de rijksbegroting. Een samenvatting daarvan is de miljoenennota. Elke minister verdedigt zijn begroting in het parlement. Het parlement kan de rijksbegroting wijzigen, goedkeuren of afkeuren.