InfoCash

Artikel

Geld telt.

Auteur: Miierandaaa | geschreven op 11-09-2010

Bij vriendendiensten en burenhulp komt meestal geen geld te pas. Jij helpt je vrienden of buren en zij helpen jou, als dat zo uitkomt. Er is hierbij sprake van directe ruil. Je kunt het ook ruil in natura noemen: goederen of diensten worden geruild tegen andere goederen of diensten.


Geld telt.

Als je geld hebt verdiend met een klus, kun je voor het verdiende geld iets kopen. Hier is sprake van indirecte ruil, want de ruil is in tweeën gesplitst. Je krijgt geld in ruil voor de klus, en een product in ruil voor het geld. Indirecte ruil is aantrekkelijker dan ruilen in natura, want je kunt met het geld bij iedereen terecht en je kunt kopen wat je wilt. Geld is het ideale ruilmiddel.

Lang geleden was iedereen tegelijk landbouwer, molenaar, bakker, kleermaker, enzovoort. Met al die beroepen kon men grotendeels in de eigen behoeften voorzien. Dat veranderde toen geld steeds belangrijker werd. Het gebruik van geld maakte arbeidsverdeling veel gemakkelijker. Iedereen ging zich toeleggen op een bepaald beroep en kocht van het verdiende geld de producten die men nodig had. De handel nam enorm toe.

Geld wordt gebruikt als rekenmiddel. Je doet dat bijvoorbeeld als je de waarde van een product met een geldbedrag aangeeft. Geld maakt het mogelijk om de waarde van een product te berekenen. Geld maakt ook het sparen mogelijk, je laat een bedrag op je bankrekening staan en je spaart al. Dan gebruik je geld als spaarmiddel.

Geld heb je op zak of het staat op je bankrekening. Wat de mensen op zak hebben, is chartaal geld. Wat op de betaalrekeningen bij de banken staat, is giraal geld. Kleinere bedragen worden meestal betaald met munten en bankbiljetten. Bij grotere bedragen gebeurt dat doorgaans via de bank. Dat kan bijvoorbeeld met een overschrijvingsformulier, een acceptgiro of een machtiging.Waarom is geld eigenlijk zo belangrijk voor onze economie?