InfoCash

Artikel

Variabele kosten

Auteur: laurens313 | geschreven op 13-09-2010

Variabele kosten, ze zijn onder te verdelen in drie soorten, deze soorten en het algemene begrip komen in dit artikel aan de orde.


Variabele kosten

Als de kosten van een organisatie veranderen ten gevolge van een verandering in de omvang van de activiteiten (bedrijfsdrukte), spreken we van variabele kosten. Onder bedrijfsdrukte verstaan we de mate waarin een organisatie of een onderdeel van de organisatie gebruikmaakt van de beschikbare capaciteit. Bij een productieafdeling wordt de bedrijfsdrukte ook wel aangeduid met productieomvang; bij een verkoopafdeling bedoelen we daarmee de verkoopomvang.
De mate waarin de variabele kosten reageren op een wijziging in de bedrijfsdrukte kan per kostenpost verschillen. De variabele kosten verdelen we in:
- Proportioneel variabele kosten;
- Progressief stijgende variabele kosten;
- Degressief stijgende variabele kosten.

Proportioneel variabele kosten

We spreken van proportioneel variabele kosten als de kosten rechtevenredig veranderen met een verandering in de bedrijfsdrukte. In dat geval zullen de variabele kosten per eenheid product gelijk blijven, ongeacht de productieomvang. Grondstofkosten zijn vaak proportioneel variabel. Producten die bijvoorbeeld volgens een vast recept worden gemaakt, bevatten steeds een bepaalde hoeveelheid grondstof. In dat geval zullen de grondstofkosten per eenheid product bij iedere productieomvang gelijk zijn en is er dus sprake van proportioneel variabele kosten. Bij een dienstverlenende organisatie leiden de aan een dienst bestede arbeidsuren tot variabele kosten. Naarmate meer uren voor een cliënt besteed worden, zullen de kosten van die dienst evenredig toenemen.

Progressief stijgende variabele kosten

Bij progressief stijgende variabele kosten veranderen de kosten meer dan evenredig ten gevolge van een verandering in de bedrijfsdrukte. De kosten per eenheid product nemen teo, naarmate de productieomvang toeneemt. Progressief stijgende variabele kosten treden vaak op als de onderneming een bedrijfsdrukte heeft die in de buurt komt van de maximale capaciteit. De extra kosten van overuren en de extra kosten die veroorzaakt worden door een overbelasting van het productieapparaat (bijvoorbeeld relatief hoge slijtage), zijn daar voorbeelden van.

Degressief stijgende variabele kosten

Bij degressief stijgende variabele kosten veranderen de kosten minder dan evenredig ten gevolge van een verandering in de bedrijfsdrukte. In dat geval zullen de kosten per eenheid product afnemen naarmate de productieomvang toeneemt. Een degressieve stijging van de variabele kosten komt met name voor als, uitgaande van een lage bedrijfsdrukte, de productie wordt verhoogd. Een toename van de bedrijfsdrukte leidt dan vaak tot kostenbesparingen. Door het inkopen in grotere hoeveelheden kunnen bijvoorbeeld kwantumkortingen worden verkregen. Ook is het mogelijk dat de arbeidskosten minder sterk stijgen ten gevolge van een grotere routine van de werknemers.