InfoCash

Artikel

Initiële kosten

Auteur: laurens313 | geschreven op 14-09-2010

In dit artikel wordt uitgelegd wat initiële, technisch initiële en commercieel initiële kosten zijn.


Commerciële initiële kosten

De kosten die nodig zijn om een nieuw product op de markt te brengen, zijn commerciële initiële kosten. Tot deze kosten behoren: - Kosten van marktonderzoek; - Kosten van een testmarkt voor het nieuwe product; - Kosten van extra reclame; - Kosten voor het opzetten van een nieuw distributiesysteem. De initiële kosten worden niet alleen gemaakt voor de producten in de aanloopperiode maar voor de totale productie tijdens de levenscyclus van het product. Het is dan ook niet juist de initiële kosten alleen toe te rekenen aan de productie in de aanloopfase. Dit zou leiden tot een extreem hoge kostprijs in de beginperiode. Een evenwichtige verdeling van initiële kosten bereiken we als we de initiële kosten toerekenen aan de totale productie die gedurende de levensduur van het product wordt verwacht. In de standaardkostprijs van ieder product wordt een gelijk bedrag voor initiële kosten opgenomen. Dit bedrag berekenen we door de initiële kosten te delen door de totale (geschatte) productie gedurende de levensduur van het product. Deze schatting van de procedure wordt bewust aan de lage kant gehouden om te voorkomen dat een te laag bedrag voor initiële kosten in de kostprijs wordt doorberekend.

Initiële kosten

Om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden, zien ondernemingen zich genoodzaakt hun producten steeds te verbeteren en de productiekosten te verlagen. Met de regelmaat van de klok worden nieuwe of vernieuwende producten op de markt gebracht. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de nieuwste productietechnieken.
De kosten die verband houden met de ontwikkeling, de productie en de verkoop van een nieuw product of met de invoering van een nieuwe productie- of verkoopmethode noemen we initiële kosten (aanloopkosten). We onderscheiden technische initiële kosten en commerciële initiële kosten.

Technische initiële kosten

De kosten die verband houden met een nieuwe productiemethode of met de ontwikkeling en fabricage van een nieuw product zijn technische initiële kosten.
Tot de technische initiële kosten behoren:
- Research- en ontwikkelingskosten;
- Kosten van proeffabricage;
- Kosten van extra afval en uitval in de aanloopperiode;
- Kosten in verband met de bijscholing van het personeel;
- Kosten van de initiële overcapaciteit.
In de periode direct na de introductie van een nieuw product, zal de afzet en productie in het algemeen nog aan de lage kant zijn. In de loop van de tijd zal de afzet toenemen en zijn normale niveau bereiken. Bij de opzet van het productieapparaat zal men echter al uitgaan van de normale productieomvang, die na verloop van tijd behaald zal worden. In het begin zal de onderneming dan over een grotere productiecapaciteit beschikken dan nodig is voor de productie in de aanloopfase. Deze overcapaciteit is de initiële overcapaciteit.