InfoCash

Artikel

Financiële problemen van migranten

Auteur: vincentR | geschreven op 14-09-2010


Als je als migrant in Nederland komt wonen. Is het erg moeilijk om in deze dure samenleving een bestaan op te bouwen. Het gaat daarom ook vaak verkeerd.


Financiële problemen van migranten

Migranten vormen een groep die het qua inkomen extra moeilijk heeft in Nederland. Je hebt al te maken (gehad) met de extra kosten die de migratie met zich meebrengt. Misschien heb je je schulden moeten steken om je eigen ticket te betalen – en de tickets van je gezinsleden! Als een van je naaste familieleden overlijdt in het land van herkomst, wil je natuurlijk naar de begrafenis. Een kostbare zaak, want op zo korte termijn heb je meestal geen kans om een goedkope vlucht te krijgen – en de tickets naar de verre bestemming zijn duur.
Als je eenmaal hier in Nederland bent neergestreken, moet je je nog invechten in de Nederlandse samenleving. Dat valt niet mee.
Voor niet-Nederlanders is het moeilijk om een goede positie te krijgen. Meestal heb je een taalachterstand en je opleiding sluit niet naadloos aan op de eisen hier. Daar komt nog bij dat er vaak sprake is van discriminatie, ook al is die moeilijk aan te tonen. Vanuit het land van herkomst wordt er ook druk op je uitgeoefend: men verwacht dat je je achtergebleven familieleden financieel ondersteunt.
Moeilijk is vooral de relatie met je familie overzee. Die verwacht dat je voedselpakketten, medicijnen en kleding stuurt. Terwijl je er nauwelijks in slaagt om in deze veeleisende en dure samenleving zelf een bestaan op te bouwen. En dat verhaal wil je natuurlijk ook niet vertellen, want je wilt je familie niet ongerust maken. En bovendien zou dat je eer te na zijn.
Onbekendheid met allerlei verschijnselen in de Nederlandse samenleving is ook een valkuil. Als je een woning wilt inrichten is het zeer aantrekkelijk om te kopen op krediet. Je belt het postorderbedrijf en dezelfde week nog wordt alles thuisbezorgd. Pas later realiseer je je hoe lang je nog aan dat ameublement vastzit: als dat versleten is, ben jij nog aan het afbetalen.
Wie illegaal in Nederland verblijft, neemt enorme risico’s. Je hebt nergens recht op. Als je ziek wordt, moet je zelf de medicijnen en de dokter betalen. Een uitkering krijg je niet. Sterker nog: je vindt geen werk. De baantjes die je vindt, zijn zwart. Ben je ziek of word je helemaal arbeidsongeschikt, dan krijg je geen uitkering. Je hebt ook geen recht op een bijstandsuitkering. In feite besta je niet eens. En als je wordt ontdekt door de vreemdelingenpolitie, loop je kans het land uitgezet te worden.
Maar loop je ook risico op schulden? Mensen in deze situatie kunnen in de schulden terechtkomen doordat zij hun doktersrekening niet kunnen betalen, hun huur of doordat ze bijvoorbeeld ten onrechte een uitkering hebben gekregen. In deze situatie ben je wel extra kwetsbaar voor chantage.