InfoCash

Artikel

Budgettering

Auteur: Onbekend | geschreven op 15-09-2010

Altijd al is willen weten hoe de budgettering in bedrijf gaat? in dit artikel komt u daar meer over te weten.


Budgettering

Wanneer bedrijven activiteiten willen uitvoeren, zoals de activiteiten die nodig zijn om tot customer relations te komen, kost dat geld, inzet van mensen en aandacht van het management. Het zou erg slordig zijn wanneer bedrijven er tijden de uitvoering van die activiteiten achter komen dat dat geld, die inzet en die aandacht er gewoon niet (meer) is. Dat kunnen bedrijven voorkomen door deze activiteiten op de juiste wijze te budgetteren door hiervoor de benodigde inzet en aandacht van tevoren vast te leggen. In veel organisaties heerst de slechte gewoonte hierbij alleen de zogenaamde 'out of pocket'-kosten in ogenschouw te nemen, vaak met het argument dat men die buitendienst, dat callcenter of dat management toch al betaalt. Dat laatste mag dan waar zijn, maar mensen, en zelfs het management zijn toch maar beperkt beschikbaar. Wanneer ze bezig zijn met de ene actie, kunnen ze zich niet tegelijkertijd bezighouden met andere activiteiten. Dit kan leiden tot het maken van 'opportunity costs'.
Maar of nu wel of niet alle juiste inspanningen meegewogen worden, bedrijven maken voor budgettering altijd gebruik van methoden van automatisme of van taakstellende methoden. Tot de eerste groep methoden: de percentagemethode.

De percentagemethode

Bij de percentagemethode wordt het budget bepaald op basis van een (jaarlijks vast) percentage van de omzet of de toegevoegde waarde (handel). Het is een simpel systeem van budgettering, omdat elk product, elke dienst of elke activiteit wel omzet of toegevoegde waarde kan worden toegerekend. Tegelijkertijd is het ook een weinig realistische methode: wanneer de cijfers tegenvallen, krijgt een product of actie in de komende periode minder budget. Terwijl naar alle logica dan toch eerder meer budget aan zo'n slecht lopende actie zou moeten worden besteed.