InfoCash

Artikel

Inflatie

Auteur: JoostB | geschreven op 06-10-2010

Inflatie, het komt vaak genoeg in het nieuws, en iedereen is er altijd bang voor in de economie. Maar wat is het nou eigenlijk, hoe ontstaat het en welke soorten bestaan er? Na het lezen van deze tekst heeft u de antwoorden op deze drie vragen.


Wat is inflatie en hoe ontstaat het?

De letterlijke betekenis van inflatie is ‘opgeblazen zijn’, of ‘groter worden’. Dit heeft dan betrekking op de prijs die groter wordt. Als er inflatie optreedt vermindert de waarde van het geld. Immers, geld heeft alleen waarde als je er producten mee kunt kopen. Dus als die waarde wordt bepaald door het aantal producten dat je er van kunt kopen. Als dat aantal minder wordt door verschillende oorzaken, zal het geld dus minder waard worden. Inflatie ontstaat dus door prijsstijgingen.
Stel, iemand heeft €100 te besteden.
In 2009 is de prijs voor een zak wortels €5. Hij kan er dus 20 wortels van kopen.
In 2010 is deze prijs gestegen naar €10. Met dezelfde €100 kan hij nu nog maar 10 zakken kopen. Het geld is dus €50 minder waard geworden, en met 50% gedaald.

Soorten inflatie

Er wordt van monetaire inflatie gesproken als alleen de geldstroom en dus niet het prijspeil groter is geworden. Als ook het prijsniveau stijgt, noemt men het prijsinflatie. Prijsinflatie is ook weer te onderscheiden in twee soorten: kosteninflatie en bestedingsinflatie. Kosteninflatie wordt veroorzaakt door de kostenstijgingen bij ondernemingen van productiefactoren als lonen, energie of grondstofprijzen. Bestedingsinflatie treedt op als de vraag naar producten hoger is dan het aanbod. Als dit gebeurt, zien verkopers namelijk kans om de prijzen te verhogen, omdat consumenten die producten toch wel kopen. Wanneer ze dit doen, zullen er dus met evenveel geld minder producten gekocht kunnen worden, zodat de waarde van het geld daalt.