InfoCash

Artikel

Ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Auteur: Daatsel | geschreven op 14-10-2010

Informatie over de ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering.


Ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je naast je werk in je onderneming parttime voor een werkgever werkt, je minder verdient dan de ziekenfondsgrens en geen ambtenaar bent, ben je verplicht verzekerd in het ziektefonds. Ambtenaren hebben speciale ziektekostenregelingen. Als je alleen in je eigen onderneming werkt, maar minder verdient dan je partner, kun je soms met hem of haar worden meeverzekerd. Gaat dit voor jou niet op, dan moet je een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten.

Het is niet zo moeilijk om als individu een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten wanneer je gezond bent. Als je vanuit een loondienst of uitkeringssituatie uit het ziektefonds moet, doe je er echter goed aan om direct een particuliere verzekering af te sluiten. De verzekeringsmaatschappij is verplicht om ex-ziekenfondsverzekerden een standaardpakketpolis aan te bieden, onafhankelijk van hun gezondheidssituatie. Als de verzekeraar niet verplicht is je te verzekeren, kunnen allerlei beperkingen worden aangebracht of word je helemaal niet meer geaccepteerd.

Wanneer je gezond bent en je een eigen onderneming wilt starten, onderzoek dan wat er met je dekking gebeurt wanneer je je baan opzegt. Misschien kun je je oude particuliere verzekering houden, maar misschien bieden andere verzekeringsmaatschappijen betere voorwaarden. Als je particulier verzekerd bent, kun je de verzekeringspremie en overige ziektekosten aftrekken als buitengewone lasten. Hiervoor geldt echter wel een hoge drempel. Je kunt aanzienlijk besparen op je premie door een eigen risico te accepteren.

Met ingang van januari 1998 is er een nieuwe verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en hun meewerkende partners: de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen). De premie die je betaalt, is afhankelijk van je inkomen en is op de aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar als persoonlijke verplichting. Wanneer je meer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, kun je aanspraak maken op een uitkering die maximaal zeventig procent van het minimumloon bedraagt. Zwangere vrouwen die verplicht verzekerd zijn voor de WAZ kunnen ook tijden hun zwangerschapsverlof aanspraak maken op een uitkering. Je kunt de rest van je inkomen veiligstellen door een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Op die manier zou je je huidige levensstijl kunnen volhouden.