InfoCash

Artikel

Externe financieringsmethoden

Auteur: Daatsel | geschreven op 14-10-2010

Informatie over hoe banken u geld lenen.


Financiering op basis van pandrecht

Bij deze financieringsvorm accepteert een geldverstrekker de middelen van een bedrijf, zoals machines, als onderpand voor het verstrekken van een lening. In geval van wanbetaling heeft de bank het recht de machines te verkopen. Als aanvullende vorm van zekerheid, kan de bank overdracht van vorderingen eisen. Wanneer er betalingsproblemen zijn, krijgt de bank het recht de vorderingen direct te incasseren.

Bankkrediet

Er zijn twee vormen van bankkrediet: middenlang krediet en rekening-courantkrediet. Middenlang krediet is bedoeld voor de financiering van vaste activa (bijvoorbeeld transportmiddelen). De looptijd hangt af van de gefinancierde goederen. Rekening-courantkrediet wordt gekenmerkt door een wisselend rekeninggebruik tot een bepaalde kredietlimiet. Deze kredietvorm is zeer geschikt wanneer je een wisselende kredietbehoefte hebt.
Hoewel je nu misschien geen geld nodig hebt, is het misschien tot verstandig om krediet aan te vragen (een kredietlimiet kost je niets wanneer alles goed gaat en je positief saldo op je rekening hebt, dan wanneer het slecht gaat met je bedrijf. Vroeg of laat heb je waarschijnlijk toch geld nodig, net als de meeste ondernemers.

Geld lenen met overheidsgarantie

Voor het geld dat een bank in je bedrijf steekt, eist de bank zekerheden, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. De zekerheid die je kunt bieden, echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat je wilt lenen. Onder bepaalde voorwaarden kan de overheid dan borg staan voor een deel van het krediet dat de bank je verstrekt. Bij aflossingsproblemen zorgt de overheid er dan voor dat de bank voor het borgstellingdeel geen schade lijdt. Uiteraard blijf je wel aansprakelijk voor het geleende bedrag.

Kredietbrieven

Een kredietbrief is een garantie van de bank dat een specifieke verplichting van het bedrijf gehonoreerd wordt. Kredietbrieven worden meestal gebruikt om producten ongezien te kopen van buitenlandse leveranciers. De bank verdient er in deze situatie aan door voor de garantie geld te vragen.