InfoCash

Artikel

fouten UWV

Auteur: hollander1957 | geschreven op 19-03-2010

Veel terugvorderingen door fouten van het UWV zelf.

Door interne fouten worden er vele uitkeringen foutief uitbetaald, dit heeft tot gevolg dat u dit later dient terug te betalen.


terugvordering

De manier waarop het UWV de uitkeringen terug vordert heeft op vele punten de toets van eerlijkheid en openheid niet doorstaan. Dit probleem is bekend binnen de afdeling Financieel Afhandelen, echter word niet kenbaar gemaakt.

Een terugvordering op lopend jaar is altijd tegen netto, een terugvordering over vorige jaren is altijd bruto. Echter als u kunt verrekenen met een lopende uitkering word er netto terug gevorderd.

Er zijn 2 soorten terugvorderingen:
A: ontstaan door middel van fouten van het UWV
B: ontstaan door fraude van de aanvrager

A: deze terugvorderingen hebben een officiële looptijd van 3 jaar waarbij er een uitloop is naar 5 jaar. Na 5 jaar ( van betalen) dient door het UWV zelfstandig een besluit tot kwijtschelding genomen te worden.
B: deze terugvorderingen hebben een officiële looptijd van 3 jaar echter van kwijtschelding kan geen sprake zijn wegens de geconstateerde en bewezen fraude.

Volgens de wet dient men een terugvordering binnen 12 maanden te voldoen zonder overlegging van mogelijke financiële middelen, duurt de terugvordering langer dan dient men een zogenaamd inkomsten formulier ( IKO )in te vullen en met bewijzen overlegd te retourneren.

Het UWV heeft sterk de neiging om op de punten van looptijd en automatische kwijtschelding de wet te "vergeten" en dwingen mensen de terugvordering binnen 12 maanden of korter terug te betalen of laten na 5 jaar ( van betalen) de terugvordering gewoon doorlopen en zend ook herinneringen.

ook word er niet of minimaal doorgegeven dat er een bezwaar clausule is, het aantekenen van bezwaar heeft geen opschortende werking voor de terugvordering echter kan bij twijfel aan de juistheid wel voor duidelijkheid zorgen.