InfoCash

Artikel

Macromarketing

Auteur: laurens313 | geschreven op 21-10-2010

De macht van de grote producent is niet veel groter dan die van de kleine consument. Dat valt te concluderen uit dit informatieve artikel.


Macromarketing

Bij macromarketing gaat het niet om een specifieke groep van aanbieders en afnemers, maar wordt de maatschappij als geheel beschouwd.
Vanuit deze optiek houdt marketing zich bezig met het overbruggen van de verschillen tussen de producent en de consument, waarbij de handelsschakels (distribuanten( een grote rol spelen. In plaats van het overbruggen van verschillen, spreekt men ook wel van het overbruggen van 'afstanden'. Daarbij kan het gaan om verschillen in tijd, plaats, hoeveelheid, assortiment, informatie, eigendom en macht.

Verschil in tijd
Productie en consumptie vinden veelal niet tegelijkertijd plaats. Agrarische producten hebben bijvoorbeeld een korte productie(oogst)tijd, terwijl de afnemers het gehele jaar door behoefte aan deze producten hebben. Andere artikelen (schaatsen, caravans) kunnen het gehele jaar door geproduceerd worden, maar de consument zal voornamelijk in een bepaald seizoen kopen. Door de goederen op te slaan in magazijnen, loodsen of koelcellen zal dit tijdsverschil worden overbrugd.

Verschil in plaats
Productie en consumptie voltrekken zich meestal niet op dezelfde geografische plaats. De producenten zijn geconcentreerd in de industriegebieden, terwijl de consumenten zich in de woonkernen bevinden. Het plaatsverschil van de productie en de consumptie wordt overbrugd door allerlei vormen van transport.

Verschil in hoeveelheid
Meestal worden goederen in grote hoeveelheden geproduceerd vanwege de schaalvoordelen. De consument heeft evenwel slechts een kleine hoeveelheid nodig. Dit hoeveelheidsvershil wordt overbrugd door de grote verpakkingseenheden die de fabrikant levert te verdelen in kleinere eenheden.

Verschil in assortiment
De producent fabriceert een klein assortiment, terwijl de consument veel meer verschillende producten nodig heeft. Producenten als Philips brengen een assortiment van vele honderden producten in verscheidene variaties op de markt. Voor de consument blijkt dit echter niet voldoende. Zo'n assortiment wordt door de consument als relatief 'smal' beschouwd. Het assortimentsverschil in de breedte in het aanbod van een producent wordt opgevangen door de groothandel en detailhandel; deze brengen assortimenten van verschillende fabrikanten bijeen.

Verschil in informatie
Door de grote afstand tussen producent en consument kent de producent vaak onvoldoende de wensen van de consument en is de laatste vaak niet op de hoogte van de aanbiedingen van de producent. Er is hier sprake van informatieverschil. Beide groepen hebben behoefte aan informatie over de ander. De handel kan in deze informatiebehoefte voorzien.

Verschil in eigendom
De geoderen die de producent fabriceert en dus in eigendom heeft, moeten tegen betaling aan de consument worden overgedragen. De handel zorgt ervoor dat het eigendomverschil wordt overbrugd door de geoderen van de producent te kopen en daarna aan de consument te verkopen.

Verschil in macht
Het machtsverschil tussen de grote producent en de kleine consument wordt enigszins opgeheven door de handel. De handelaar zal meer als gelijkwaardige partner van de fabrikanten kunnen optreden, omdat de fabrikant hem als een belangrijke afnemer beschouwt.