InfoCash

Artikel

Internationale marketing

Auteur: laurens313 | geschreven op 24-10-2010

In dit artikel wordt het begrip Internationale marketing onder handen genomen. Wil je hier meer over weten? Lees dan verder...


Internationale marketing

Internationale marketing is een vorm van marketing waarbij de activiteiten in overeenstemming met de doelstellingen van de onderneming worden gericht op het tegemoetkomen aan de wensen van de afnemers in het buitenland.

Internationale marketing is dus gericht op het opsporen, aantrekken en behouden van doelgroepen in andere landen. Hierdoor ontstaan enkele specifieke problemen betreffende:
- Fysieke distributie: afstand- en grensoverschrijdingsproblemen.
- Financiële aspecten: een debiteurenrisico, een koers- en een landenrisico.
- Juridische aspecten: problemen door de grote verschillen in wetgeving en door veel mogelijke samenwerkingsvormen met partnerbedrijven.
- Sociaal-culturele aspecten: problemen doordat de gebruiken en normen per deelmarkt verschillen.

De toepassing van het marketingconcept blijft ook bij internationale marketing volledig in stand. Er zijn echter accentverschillen door de noodzaak het beleid aan te passen aan andere culturen op buitenlandse markten en rekening te houden met de wensen van buitenlandse overheden.

De directie moet ten eerste beslissen of de organisatie (de medewerkers, productiecapaciteit, de financieel-economische organisatie en dergelijke) in staat is te exporteren. Daarna moet het exportland worden gekozen en de wijze waarop deze markt bewerkt zal worden, dat wil zeggen: de entreestrategie en de segmentatiestrategie. Bij de entreestrategie moet men kiezen tussen het veroveren van de markt op eigen kracht of met medewerking van derden. Bij de segmentatiestrategie gaat het om de keuze van segmenten en de marketingmix waarmee deze deelmarkten worden bewerkt.