InfoCash

Artikel

Begrippen

Auteur: jordi123 | geschreven op 25-10-2010

Hieronder heb ik een paar begrippen geplaatst die gaan over banen en bedrijven. Maar ook over het investeren en natuurlijk het produceren.


Begrippen.

behoefte: het gemis van iets wat nodig is om een wens te vervullen.

consumeren: het bevredigen van behoeften.

produceren: iets doen of maken voor de bevrediging van behoeften.

schaarste: er zijn te weinig middelen om in alle behoeften te voorzien.

staafdiagram: een afbeelding waarin gegevens zijn weergegeven als staven.

productiefactoren: arbeid, kapitaalgoederen en natuur.

investeren: de aankoop van kapitaalgoederen door bedrijven.

arbeidsomstandigheden: alles wat werken prettig of minder prettig maakt.

arbo-wet: Wet die regels bevat over de arbeidsomstandigheden in bedrijven.

arbeidsmotieven: de redenen om te willen werken.

voltijdbaan: een baan die de gebruikelijke volledige werktijd beslaat.

deeltijdbaan: een baan die minder dan de gebruikelijke volledige werktijd beslaat.

marketing: de kunst van het verkopen.

omzet: de verkoopopbrengst in een periode.

inkoopwaarde: de inkoopprijs van de verkochte producten.

brutowinst: het verschil tussen de omzet en de inkoopwaarde.

bedrijfskosten: alles wat een bedrijf kwijt is voor de productie van goederen en diensten.

nettowinst: het bedrag dat overblijft nadat de bedrijfskosten van de brutowinst af zijn.

eindproducten: producten die klaar zijn voor de verkoop.

grondstoffen: de bestanddelen waarvan een product is gemaakt.

bedrijfskolom: een serie bedrijven die betrokken is bij de productie van een artikel.

toegevoegde waarde: de waarde die bedrijven toevoegen aan een product door de productie.

assortimenten: de verschillende producten die een onderneming te koop aanbiedt.