InfoCash

Artikel

Loonbelasting en overige belastingen

Auteur: Daatsel | geschreven op 27-10-2010

Informatie over loonbelasting en overige belastingen.


Loonbelasting

Als je personeel in dienst hebt, ben je verplicht premies voor werknemersverzekeringen (ook wel loonbelasting genoemd) aan een bedrijfsvereniging af te dragen. De premies kunnen je veel geld kosten. De bedrijfsverenigingen zorgen voor de uitvoering van de verzekeringen, die werknemers recht geven op een uitkering bij werkeloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid en die hun ziekenfondsvoorzieningen bieden. De hoogte van de verschuldigde loonbelasting is onder andere afhankelijk van de hoogte van het loon, en er geldt een maximumbedrag per dag.
Voor bepaalde groepen werknemers hoef je van de overheid minder loonbelasting af te dragen. Dit geldt onder meer als je langdurig werklozen in dienst neemt, werknemers in dienst hebt die niet meer verdienen dan een bepaald bedrag, de kinderopvang van werknemers betaalt en leerlingen in het leerlingwezen in dienst neemt. Verder zijn er speciale regelingen als je studenten of scholieren in dienst neemt en kun je loonkostensubsidies krijgen wanneer je bijvoorbeeld langdurig werklozen, gehandicapten of (ex-)arbeidsongeschikten in dienst neemt. Informeer bij de belastingdienst of je in aanmerking komt voor een korting of subsidie.

Overige belastingen

Als ondernemer kun je verder in aanraking komen met verschillende andere soorten belasting (onder meer de inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, onroerendzaakbelasting en motorrijtuigenbelasting) en heffingen (zoals de verontreinigingsheffing).
Wanneer je krap bij kas zit (wat vast en zeker wel eens zal voorkomen), betaal dan eerst het geld dat je aan de overheid beschuldigd bent, zelfs wanneer je daardoor je leveranciers pas later kunt betalen. Als je te laat je belasting betaalt, kan de belastingdienst maatregelen treffen om zo snel mogelijk geld van je te innen. Na een eerste aanmaning, kan de deurwaarder langskomen met een dwangbevel. Wanneer je dan niet binnen twee dagen betaalt, kan beslag worden gelegd op je bedrijfsgoederen en zelfs op privégoederen, die dan verkocht worden om toch geld van je te krijgen. Daarom is het zaak om je belasting op tijd af te dragen.