Advertenties

Administratie (Financieel)

Bruteren van uw teveel ontvangen uitkering door UW

Elk jaar word er door het UWV de netto terugvorderingen gebruteerd. Dit heeft te maken met het feit dat de belastingdienst geen netto terugvorderingen accepteerd na het boekjaar.
Auteur: hollander1957 | geschreven op 05-12-2010

Handmatig boekhouden

Informatie over handmatig boekhouden, de voordelen en nadelen ervan
Auteur: Daatsel | geschreven op 27-10-2010

Rondkomen voor professionals

Je begrijpt er soms niets van. Hoe krijgt een ander het toch voor elkaar om rond te komen van zijn inkomen? Een collega die hetzelfde verdient als jij lijkt er bijvoorbeeld veel beter van te leven. Terwijl het geld bij jou je portemonnee uit vliégt! Durf je te vragen hoe je collega het klaarspeelt?
Auteur: vincentR | geschreven op 15-09-2010

Uitleg solvabiliteit

In geval van liquidatie bij een organisatie is het belangrijk dat de verplichtingen ten opzichte van de verschaffers van vreemd vermogen worden voldaan.
Auteur: laurens313 | geschreven op 13-09-2010

Rentedekkingsfactor en weerstandsvermogen

Voor de beoordeling van de solvabiliteit van een organisatie zijn o.a. de rentedekkingsfactor en de weerstandsvermogen van groot belang. In dit artikel komen deze twee begrippen aan de orde.
Auteur: laurens313 | geschreven op 13-09-2010

Administratie van inkomende goederen

Lees hier informatie over de administratie van inkomende goederen.
Auteur: TheBrutalLegend | geschreven op 08-09-2010

Oorzaken van schulden


Als je kijkt naar het ontstaan van schulden, zijn er verschillende soorten schulden. In dit artikel lees je wat je eraan kunt doen.
Auteur: vincentR | geschreven op 12-09-2010

De eenmanszaak

Als je van plan bent om een eenmanszaak te gaan starten is het belangrijk dat je weet waar je aan begint. In dit artikel wordt het begrip uitgelegd en wat de voor- en nadelen van een eenmanszaak zijn.
Auteur: laurens313 | geschreven op 04-09-2010

Duurzaam productie middel

Voor het besturen van organisaties binnen de bedrijfseconomie is het dpm (duurzaam productie middel) zeer belangrijk. Hierover meer in het artikel.
Auteur: laurens313 | geschreven op 04-09-2010

Schuldhulpverlening


Schulden kunnen uitgroeien tot complexe, onoverzictelijke problemen. Waar moet je beginnen om ze op te lossen?
Auteur: vincentR | geschreven op 04-09-2010

Pagina    1    2