InfoCash

Artikel

Het ontstaan van het schaakspel

Auteur: kroketo96 | geschreven op 27-03-2010

In de late Middeleeuwen, tussen 1100 en 1450, ontwikkelde het schaken zich tot het populairste bordspel van Europa - althans onder de heersende klasse. Het duurde nog tot de 20ste eeuw voordat ook miljoenen gewone mensen het spel begonnen te spelen.


Een afspiegeling van de maatschapij

De namen van de stukken (koning,dame,toren,loper en paard) vinden hun oorsprong in de Middeleeuween, toen de maatschappij strak geordend en op oorlog gericht was. Schaken was daar een afspiegeling van, en het spel werd ook vakk genoemd in gedichten en liederen uit die tijd.

Veranderingen in dynamiek

Na 1450, ten tijde van de Rennaissance, ontstonden de regels zoals wij die nu kennen. De maatschapij en het culturele leven werden dynamyscher, en hetzelfde gold voor het schaken. De dame, die altijd beperktee macht had gehad, werd het sterkste stuk van het bord. De lopers kregen ook een groter bereik en de pionnen kregen bij hun eerste zet het recht 2 velden vooruit te gaan. Deze aanpassingen zorgden ervoor dat vanaf het begin van het spel meteen fel op de aanval kon worden gespeeld

Schaken in beweging

In de loop der eeuwen hebben allerlei plaatsen en culturen schaakhelden voortgebracht. In de Renaissance kwamen de sterkste schaakspelen uit Spanje en Italië, in de 18d eeuw was Parijs de plak waar het sterkst geschaakt werd, en halverwege de 19de eeuw was Londen het centrum meer uitsluitend beoefend door mensen uit de hogere klassen. Naarmate schaken toegankelijker werd, ontstonden overal ter wereld centra waar het spel op hoog niveau werd beoefend - in Midden-Europa(Berlijn,Wenen,Budapest), in de Sovjetunie en in Noord- en Zuid-Amerika. Schaken was een spel voor iederen geworden.

Levende geschiedenis

In de geschiedenis van het schaken heeft elke generatie voortgebborduurd op de ervaringen en de kennis van de vorige. Partijen zijn eeuwenlang bewaard gebleven, waardoor wij kunnen zien hoe er in al die jaren steeds anders over het spel wrd gedacht. Elke keer als je een partij schaak speeldt, neem je deel aan een stokoude activiteit en bestaat er een rechstreekse lijn van jou naar spelers die 1500 jaar geleden schaakten