InfoCash

Artikel

Economie en beschaving van het westerse keizerrijk

Auteur: djenne | geschreven op 28-04-2011

Het economische leven –kooplui en boeren. De meer verplichte activiteiten van de kapittels waren gerelateerd aan het economische leven. De landbouw was van zeer groot belang en vormde zo de belangrijkste bron van rijkdom. Natuurlijk ontbraken ook de steden niet, die van bijzonder belang waren voor het commerciële leven en voor de productie van ambachtsartikelen. Dit gebeurde zeker niet op grote schaal en met grote ijver, maar was niettemin van zodanig niveau dat het de interesse van de vorst rechtvaardigde.


De steden en de handel

De steden waren de centra waar producten van het land heenvloeiden en waar men ook de producten van de lokale ambachtslieden kon kopen, in een relatief beperkte omgeving en met een gering bereik. Daar voegden zich de kooplieden uit verre streken bij, die de meest zeldzame en kostbare koopwaar met zich meebrachten, die makkelijk kon worden vervoerd, die weinig ruimte innam en niet al te zwaar was, zoals kruiden, zeer fijne weefsels, kostbare artikelen, versieringen en parfums. Het waren luxegoederen die niet iedereen zich kon permitteren, maar die zeker hun belang hadden in de economische werkelijkheid van het rijk.

Bij deze handel, kwam Karel  de Grote zelden persoonlijk tussenbeide. Dit was wel het geval bij de jood die met luxeartikelen naar de kalief Harun al Rashid ging. In ruil daarvoor ontving hij Andre luxueuze goederen. De handel over lange afstand speelde zich gewoonlijk af in de havensteden, zoals die in het zuiden van Italië of Venetië. De poging tot verovering van de steden aan de Adriatische Zee, in het begin van de 9de eeuw, was daarom hoogstwaarschijnlijk niet alleen een politiek feit, maar ook een goede zaak voor de economie. Over deze handel bestaan weinig aanwijzingen en dan zijn er aanwijzingen die een andere dan weer tegenspreken. Al is archeologisch onderzoek wel meestal gebaseerd op objectieve informatie.