InfoCash

Artikel

Keizerrijk deel 2

Auteur: djenne | geschreven op 29-04-2011

Dit systeem van bebouwing dat vaak crises van overbevolking veroorzaakte hernam en continueerde, met politiek bestuurlijke gevolgen. Een traditie die tenminste in italië en in het midden en zuiden van Frankrijk reeds dateerde uit de romeinse wereld. Zo was er Avitus, die in zijn tijd een grootgrondbezitter was in het zuiden van Frankrijk en later keizer werd.


Keizerrijk

Vanwege de verdediging van zijn boeren moest deze een barbaar die de bewerkers van zijn land schade had toegebracht achtervolgen en trotseren, door hem te doden.. In deze steden in de Karolingische tijd was er, ook vanwege de zwakke centrale regering en vanwege het vaak inefficiënte optreden van de perifere regeringen, sprake van een netwerk van persoonlijke contacten tussen de heer en zijn boeren, wat ook de juridische conditie was waarin deze zich bevonden.

De consequentie daarvan was dat de boeren het land bewerkten voor zichzelf en voor hun heren, maar ze kregen er hulp en bescherming voor terug. Ze wendden zich tot hun heer om rechtvaardigheid te vragen in het geval van geschillen met andere boeren of personen die zich in dezelfde juridische situatie bevonden. Er vormde zich zo geleidelijk een heerschappij van het land die zich spontaan en van onderaf vormde, binnen een algemene situatie waaraan we de naam particularisme hebben gegeven. Dit was een effectief antwoord op de feitelijke situatie en op wijdverbreide eisen.

 Vanuit dit punt gezien is het zinvol op te merken dat de strafboeken, die redelijk vaak over het economische leven gaan, zich echter beperkten tot het aanduiden en straffen van overtredingen van kooplieden, die werden beschuldigd van het verkopen van goederen met excessieve verdiensten voor zichzelf of van het leveren van goederen die minder waard waren dan waarvoor ze werden verkocht, of die foutieve informatie verschaften over gewicht en afmeting. Deze boeken zwijgen echter in alle talen over het leven van de landbewerkers.