InfoCash

Artikel

Situatie in China voor de Lange Mars.

Auteur: RoadRunner939 | geschreven op 24-05-2011

De Lange Mars wordt gezien als de opkomst van communistisch China. Maar hoe was de situatie daarvoor in China? Wat ging eraan vooraf? Zoiezo was China nog niet communistisch zoals later vele jaren het geval was. Wat was de aanleiding tot de Lange Mars nu precies.


Van 1911 tot de Lange Mars zelf.

China was voor de Lange Mars een nationalistisch land onder leiding van Chiang Kai Shek. Vanaf 1911 was China weliswaar een replubliek, maar het land was zeer verdeeld. Na de Eerste Wereldoorlog was het onrustig in China en werden de provincies geregeerd door ‘warlords’: onafhankelijke Generalen met hun eigen legers. In de jaren 20 werkten de nationalisten en de communisten samen in de regering en probeerden de macht van de warlords zo klein mogelijk te houden.

 Maar in 1928 werden de warlords door Chiang Kai-Shek en zijn nationalistische Kwomintang leger verslagen en werd Chiang Kai-Shek eindelijk president van het grootste gedeelte van  China. Namens de Kwomintang had hij de macht in handen. Hij verbrak de contacten met Rusland en begon tegen de communisten te strijden, die onder leiding stonden van Mao Zedong. Hij moest namelijk niets van de communisten hebben. Het werd een burgeroorlog. In 1931 werd zijn opvolger Lin Sen. Hierna viel Japan China binnen. Nu werd de Kwomintang van 2 kanten belaagd: in het zuiden de communisten en in het noorden de Japanners die steeds verder oprukten.  Het nationalistische China was genoodzaakt om met de communisten samen te werken om zo de Japanners tegen te gaan. De Japanners werden verdreven, maar al gauw vochten de nationalisten weer tegen de communisten. Chiang Kai-Shek vond deze een grotere bedreiging vormen.

Sinds 1930 hadden de communisten zich in Jiangxi gevestigd en hadden daar hun eigen staat uitgeroepen: De Sovjetrepubliek China. Hier werd het grootste gedeelte van de mannen gerekruteerd en het was de basis van het communisme in China samen met het gebied rond Yenan in Shaanxi. Het stond onder leiding van Mao Zedong. De nationalisten, de Kwomintang, vond dit een grote dreiging. Ze waren bang dat de communisten meer gebieden over zouden nemen en zo een groot deel van China in handen zouden krijgen. De Kwomintang liet noord-China praktisch aan zijn lot over omdat ze de communisten een grotere dreiging vonden vormen dan de Japanners die in het Noorden aanvielen. Jiangxi werd aangevallen en de communisten leden zware verliezen. Ook de andere kleinere communistische gebieden in het Zuiden werden aangevallen. Als de communisten in het zuiden zouden blijven zouden ze totaal vernietigd worden. Aangezien de volledig omsingeld waren moesten ze een uitbraak proberen. Deze lukte in 1934 en de Lange Mars was begonnen.

Situatie Nationalisten.

Worden van 2 kanten belaagd. Focussen zich vooral op het zuiden tegen de communisten. Ze hebben een vrij groot leger en worden deels gesteund door de Duitsers d.m.v. vliegtuigen en militaire opleiding. Ze hebben verreweg het grootste leger en erg veel land in bezit.

Situatie Communisten.

Zitten vooral zuidelijk in kleine communistische staatjes, waarvan de voornaamste Jiangxi is. Hebben in het noorden ook een basis, bij Shaanxi rond de stad Yenan. Worden doorlopend door de nationalisten aangevallen en zijn gedwongen te vluchten.