InfoCash

Artikel

Jongerentaal verdwijnt niet

Auteur: denster | geschreven op 27-07-2010

Taal is nou eenmaal de manier om te kunnen communiceren. Alles ontwikkeld zich, dus die taal zal ook mee ontwikkelen. Maar de Nederlandse taal wordt bedreigd door de jongerentaal van tegenwoordig. De jongerentaal komt overeen met de uitingen zoals kleding, muziek en piercings. De jongeren zijn nog erg creatief en vinden het fijn om zich af te kunnen scheiden van de ouderen door middel van een soort geheime taal. Met deze vorm van jongerentaal creëren ze ook een hechte band waardoor er saamhorigheid ontstaat.


Het begin van de jongerentaal

Vanaf eind 1997 kreeg de jongerentaal steeds meer aandacht in de media. Vooral de manier waarop allochtone jongeren met elkaar communiceerde, deze gebruikten Nederlandse woorden en gebruiken ook hun moedertaal. In de media vonden ze het bijzonder dat ze twee talen konden combineren. Ondanks dat had de media er toch een negatieve blik op gekregen, het werd uiteindelijk zelfs ‘smurfentaal’ genoemd door de media. De echte straattaal ontstond in het Amsterdamse wereldje van de mengtaal, rond de 20e eeuw. De taal is een combinatie van Engelse, Turkse, Marokkaans-Arabische, Surinaamse, Antiliaanse en Nederlandse woorden. Vrijwel al deze woorden hebben iets te maken met roken, schelden, geld of seks. Daarnaast worden ook de bijvoeglijke naamwoorden en lidwoorden verkeerd gebruikt.

Talen veranderen

Talen zijn veranderd in het verleden. Ze veranderen nu en dat zullen ze ook altijd blijven doen. Er komen weer nieuwe woorden en andere woorden verdwijnen. De Nederlandse taal is zo veel verandert, dat een ouderwetse of middeleeuwse tekst niet te lezen is voor de mensen die in 2007 leven. Zelfs de troonrede van Koningin Beatrix is voor veel mensen niet te volgen. Het zijn vrijwel altijd de jongeren die de taal doen veranderen. Naar mate deze jongeren ouder worden zal de jongerentaal ook uit hun spreken doen verdwijnen. Er volgt dan weer een nieuwe generatie die de jongerentaal weer doet veranderen. Zo blijft de Nederlandse taal zich steeds verder evolueren.

Onderzoek Rene Appel

Rene Appel, taalkundige en hoogleraar Nederlands heeft een artikel geschreven over jogneren- of straattaal. Zijn artikel werd geschreven op basis van een enquête die op drie Amsterdamse scholen is afgenomen. Uit deze enquête van Rene Appel is gebleken dat je goed Nederlands moet kunnen spreken, wil je jongerentaal kunnen spreken. De jongeren passen het taalgebruik aan omdat ze het ABN maar saai vinden, ze zijn toe aan vernieuwing.

Jongerentaal is geen bedreiging voor het ABN

De grootste angst van Nederlanders is dat jongeren straks niet meer normaal kunnen praten en dat het Nederlands steeds minder gebruikt wordt. Een taal kan niet zomaar verdwijnen, maar veranderen kan het wel. De invloed van straattaal op het huidige Nederlands is zeer klein en voorlopig kunnen de jongeren dus lekker Nederlands blijven spreken.


InfoCash

Artikel

RELEVANTE ARTIKELEN