InfoCash

Artikel

De geschiedenis van Uruguay

Auteur: vincentR | geschreven op 27-08-2010

Uruguay is een land met een rijke geschiedenis. Maar wat weet u allemaal van dit land? Laat u fascineren door de geschiedenis van Uruguay.Van ontdekking tot onafhankelijkheid

In de jaren die volgden op de ontdekkingsreis van Columbus, betwistten Spanje en Portugal elkaar het bezit van de gebieden die de zeevaarders in dienst van beide landen nog zouden ontdekken. Om een oorlog te voorkomen, riep paus Alexander VI in 1494 te Tordesillas in Spanje een congres bijeen.
Daar werd besloten van de noordpool naar de zuidpool, dwars door de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika, een demarcatielijn te trekken. Alle gebieden die ten westen van die lijn ontdekt of veroverd zouden worden, zouden aan Spanje toebehoren en de gebieden ten oosten van die lijn aan Portugal. Het gebied dat met het tegenwoordige Uruguay overeenkomt, kwam evenals Brazilië in handen van Portugal.
In later tijd, vanaf het begin van de zeventiende eeuw, ging men het echter onder de naam 'Banda Oriental del Uruguay' als Spaans grondgebied beschouwen.
In 1680 stichtten de Portugezen echter pal tegenover Buenos Aires aan de Rio de la Plata (dus op het grondgebied van Uruguay) een eigen basis, die de naam Colonia kreeg.
Dit gaf natuurlijk aanleiding tot ernstige onenigheid tussen Spanjaarden en Portugezen. Deze ruzie zou zich bijna een eeuw voortslepen. In feite werd de 'Banda Oriental' pas in 1777 aan Spanje toegekend. Dat was echter maar van korte duur, want in 1810 stond er in dat gebied een onafhankelijkheidsbeweging op.
In 1821 werd op een congres besloten het gebied bij Brazilië te voegen.
Maar toen Brazilië zich een jaar later van Portugal losmaakte, riep de 'Banda Oriental' haar eigen onafhankelijkheid uit, die op 27 augustus 1828 definitief werd bekrachtigd.
Banda Oriental werd de republiek Uruguay.