InfoCash

Artikel

De geschiedenis van Korea

Auteur: vincentR | geschreven op 28-08-2010

Korea, een schiereiland dat grenst aan China. Hoe is het Koreaanse volk ontstaan en waarom is Korea verdeeld geraakt?


Korea


De oorsprong van de Koreaanse beschaving schijnt terug te gaan tot de legendarische krijgsman genaamd Tau-goen, die ongeveer 2300 jaar voor Chr. zou hebben geleefd. De stichter van de Koreaanse beschaving was echter een Chinese minister, die Ki-dzja of Kija heette. Deze bezette het schiereiland in 1122 v.Chr met 5000 volgelingen en stichtte er een rijk dat onafhankelijk was van China. Kija gaf dit gebied de naam Ciôson, wat betekent "het uitverkoren land met de rustige morgen". Zo noemen de Koreanen hun land nog steeds. Meer betrouwbare gegevens, ook de geschiedenis van Korea, dateren uit de tweede eeuw v. Chr. In die tijd werd Korea bewoond door stammen van Mongoolse herkomst. Er waren drie onafhankelijke rijken, die in een voortdurende onderlinge strijd waren gewikkeld. In de eerste eeuw v. Chr. kwam Korea onder Chinees beheer en deze situatie bleef enige eeuwen voortbestaan, ook al verkreeg het land tijdens bepaalde perioden en redelijke mate van onafhankelijkheid.
In 1231 werd Korea veroverd door de Mongolen, onder leiding van Kubilai-Khan, die zich reeds van China meester hadden gemaakt. In 1392 vestigde Ni Taijo een dynastie, die gedurende twee eeuwen over Korea zou regeren. Deze dynastie was echter onderworpen aan China. In 1592 drongen de Japanners het schiereiland binnen en staken de hoofdstad Seoel in brand. Hun wreedheid dreef het Koreaanse volk tot verzet en na een strijd van zes jaar werden de Japanners verjaagd.
Een paar jaar later kwam Korea opnieuw onder Chinees beheer. Deze situatie duurde voort tot 1876, het jaar waarin Korea een verdrag met Japan sloot. De Japanners stuurden er schepen met kolonisten heen. Dit werd door China, dat Korea nog steeds als haar protectoraat beschouwde, als een uitdaging opgevat. In 1894 groeide de strijd tussen China en Japan uit tot een openlijke oorlog. De Japanners behaalden de overwinning.
Korea werd in 1905 officieel een protectoraat van Japan. In 1907 deed de laatste Koreaanse vorst afstand van de troon en drie jaar later werd Korea ingelijfd bij het Japanse rijk. Het kreeg de naam Chosen. In de 35 jaren van Japans bewind volgde er een sterke economische ontwikkeling. Toen de Tweede Wereldoorlog in 1945 eindigde met de nederlaag van Japan, werd het noordelijk deel van het Koreaanse schiereiland bezet door de Russen en het zuidelijk deel door de Amerikanen. Ze stelden een demarcatielijn vast op de 38e breedtegraad, die Korea ongeveer doormidden snijdt. In de zomer van 1950 ontbrandde er een conflict tussen Zuid-Korea en Noord-Korea. De strijdkrachten van de Democratische Volksrepubliek (Noord-Korea) overschreden de 38e breedtegraad en trokken op 25 juni 1950 Zuid-Korea binnen.
In juli 1953 werd er een wapenstilstand overeengekomen, waarbij de 38e breedtegraad opnieuw als scheidslijn aanvaard werd. De huidige grens heeft een lengte van 249 kilometer en heeft van het zuidwesten naar het noordoosten een onregelmatig verloop.