InfoCash

Artikel

De Franken

Auteur: vincentR | geschreven op 29-08-2010

De Franken, de stichters van Frankrijk. Ze versloegen vele volkeren maar gingen uiteindelijk door eigen toedoen ten onder.


De Franken


In de laatste jaren van de vierde eeuw en tijdens de vijfde eeuw na Chr. drongen allerlei Germaanse volksstammen West-Europa binnen. We noemen de periode de tijd van de Grote Volksverhuizing. Een van de belangrijktste stammen die tijdens die Grote Volksverhuizing naar West-Europa kwamen, waren de Franken. Onder leiding van hun aanvoerder Clovis vielen ze in 468 na Chr. Gallië binnen. De Franken beschikten over een machtig leger en hadden binnen zeer korte tijd het hele land onder hun beheer.
Het Westromeinse Rijk was toen reeds in verval geraakt en door de komst van de Germanen in een groot aantal kleine staatjes verbrokkeld.
In 506 werd de Frankische koning Clovis in de kathedraal van Reims gedoopt als zichtbaar bewijs van zijn bekering tot het christendom. Zijn familieleden, zijn hovelingen en een groot deel van de Franken werden tegelijk met de vorst gedoopt. Clovis was koning over heel Gallië, dat al spoedig een andere naam kreeg: Frankrijk - het rijk der Franken.
De opvolgers van Clovis staan bekend als de Merovingers. Ze hebben ongeveer drie eeuwen over Frankrijk geregeerd. Na de dood van Clovis werd zijn rijk door zijn zonen verdeeld, maar later slaagde Clotharius II er weer in de delen samen te voegen. Zijn zoon Dagobert, die regeerde van 602 tot 639, was de laatste belangrijke Merovingische koning. Hij slaagde erin de Basken, de Britten, de Visigoten en de Longobarden buiten zijn gebied te houden.
Daarna brak er een somber tijdperk aan voor Frankrijk. De koningen moesten hun dienaren betalen met grond en deze dienaren, de zogenaamde hofmeiers, werden daardoor machtiger dan de koning. De Romeinse wetten werden niet langer gehanteerd en aan het hof van de koning werd het staatsgeld gebruikt voor het aanrichten van grote feesten. De onderdanen werden wreed onderdrukt.


InfoCash

Artikel

RELEVANTE ARTIKELEN