InfoCash

Artikel

geschiedenis wat dingen

Auteur: jaah10 | geschreven op 12-10-2010

Ik heb een paar geschiedenis dingen opgezocht over vooral de industriele revolutie. Ik hoop dat u er wat aan heeft.


de begrippen dingen

Begin industriële revolutie in Engeland: waarom? a. Kapitaal, als gevolg van bloeiende handel b. Koloniale macht c. Gunstig politiek klimaat voor ondernemers (macht parlement) d. Aanwezigheid delfstoffen (steenkool, ijzererts) 3 revoluties tegelijk • Industriële revolutie • Agrarische revolutie (grotere opbrengsten landbouw door schaalvergroting (‘enclosure’) en mechanisatie) • Transportrevolutie (kanalen, stoom) Imperialisme = het overheersen van andere volken en gebieden/ het vormen van een groot wereldrijk Europese kolonialisme van de 16e en 17e eeuw • Overzeese handel werd gedreven in kustgebieden vanuit plaatsen (factoren, forten) • De binnenlanden lieten de Europeanen meestal ongemoeid (verovering dient geen economisch doel). ‘Modern imperialisme’ in de 19e eeuw • De opkomende industrie schiep een vraag naar grondstoffen en afzetmarkten • De koloniale mogendheden veroverden gebieden die ze gingen exploiteren en besturen Nationalisme = het streven om het eigen volk boven alles te stellen, om het nationale te accentueren, en het vreemde te verwerpen. Dit leidt tot het streven naar een eigen regering voor elk volk  Duitsland eenheid??? 1806-1813 kwam napoleon 1848 studenten protesteren (faal) Otto von bismarck: ‘‘durch blut und eisen’’ (oorlog) 1) oorlog tegen denemarken (1864) 2) oorlog tegen oosterijk (1866) 3) spanning met Frankrijk  Frans-duitse oorlog (1870-1871) Sociaal darwinisme = de opvattingen van Darwin toepassen op de nationale samenleving: alleen de sterksten hebben het recht om te overleven Nitsche bedoelt met übermensch iemand die leiding geeft aan iemand die Hitler bedoelt met übermensch een ras