Advertenties

Geschiedenis (Kunst en Cultuur)

De Humanistische Zuil

Iedereen heeft wel eens gehoord over de ontzuiling in Nederland. De jaren ’60 van de vorige eeuw. Hiervóór: de Nederlandse samenleving was zeer sterk verzuild. Iedere levensbeschouwelijke stroming had zijn eigen gesloten gemeenschap. Was je Katholiek? Geen probleem, aan de overkant was de kathol...
Auteur: mrsbrainysmurf | geschreven op 06-11-2011

Literatuur in de negentiende eeuw

De literatuur in de negentiende eeuw wordt in dit artikel behandeld. Hierbij wordt in gegaan op: - Romantiek - Realisme - Schrijvers en lezers - Proza - Naturalisme - Poëzie - Toneel
Auteur: laurens313 | geschreven op 19-06-2011

De negentiende eeuw

De Verlichting in de achttiende eeuw en de romantiek in de negentiende eeuw zijn de weg­bereiders van het moderne levensgevoel van de twintigste eeuw. Opvallend in de negentiende eeuw is de sterke toename van de bevolking van West-Europa. De explosieve bevolkingsgroei was het gevolg van toegenomen ...
Auteur: laurens313 | geschreven op 19-06-2011

Situatie in China voor de Lange Mars.

De Lange Mars wordt gezien als de opkomst van communistisch China. Maar hoe was de situatie daarvoor in China? Wat ging eraan vooraf? Zoiezo was China nog niet communistisch zoals later vele jaren het geval was. Wat was de aanleiding tot de Lange Mars nu precies.
Auteur: RoadRunner939 | geschreven op 24-05-2011

Het Asklepion van Epidauros.

Dit artikel gaat over de tholos en het stadion van het Asklepion van Epidauros. Wat is een Tholos en waarvoor werd deze gebruikt? En zaten er echt slangen in het labyrint eronder?
Auteur: RoadRunner939 | geschreven op 17-05-2011

Keizerrijk deel 2

Dit systeem van bebouwing dat vaak crises van overbevolking veroorzaakte hernam en continueerde, met politiek bestuurlijke gevolgen. Een traditie die tenminste in italië en in het midden en zuiden van Frankrijk reeds dateerde uit de romeinse wereld. Zo was er Avitus, die in zijn tijd een grootgrond...
Auteur: djenne | geschreven op 29-04-2011

Grond bewerken in het keizerrijk

Er was een enorme vraag naar land om te bebouwen. Ook omdat de werktuigen zeer middelmatig of zelfs beklagenswaardig waren. Zoals houten ploegen die slechts geschikt waren voor het krabben van de aarde. Men bewerkte de grond vooral met houwelen.
Auteur: djenne | geschreven op 29-04-2011

Handelaars en kooplieden

Een van de belangrijkste bronnen is het rapport over kooplieden die zich naar de grenzen van de Frankische staat begaven, tot aan de Slaven en de Avaren. Over hen wordt gesproken in het hoofdstuk dat naar men zegt Thionville is, waarin tevens gesproken wordt over de grenzen van de handelsreizen en ...
Auteur: djenne | geschreven op 28-04-2011

Anne Frank 12-06-1929

Op 12 juni 1929 werd in het plaatsje Frankfurt Annelies Marie Frank geboren, roepnaam Anne. Haar vader, Otto Heinrich Frank en haar moeder Edith Frank-hollander hadden ook nog een andere dochter, Margot Frank. Het gezin had een goed modaal leven in Duitsland. Otto Frank runde zijn eigen goed draaie...
Auteur: antrax | geschreven op 09-04-2011

Cleopatra in gevecht.

69 jaar voor Christus wordt Cleopatra geboren in het stadje Ra-kadet. Haar vader van een farao van Egypte. De jonge vrouw wordt grootgebracht in het vrouwenverblijf van het koninklijke huis. Hoewel zij in haar jeugd nooit iets bijzonders heeft gedaan, wordt zij later een bekende vrouw.
Auteur: antrax | geschreven op 08-04-2011

Pagina    1    2