InfoCash

Artikel

Muziektherapie

Auteur: shiva000 | geschreven op 26-12-2010

Muziektherapie wordt gebruikt in magie, religie en geneeskunde. Zelfs filosofen geloofden in de helende werking van muziek op het gedrag.Zelfs de oude filosofen geloofden in de genezende invloed op het gedrag van de mens.


Waarom muziektherapie geneest

Artsen ontdekten al in de achttiende eeuw de helende werking van muziektherapie door een studie te maken welke uitwerking van muziek op de lichaamsfuncties en de stemming van de mens had. Inmiddels is muziektherapie een vakgebied geworden en maakt onderdeel uit van de psychologische en fysiologische geneeskunde.

                                                                                                                                                                                                                  

De mens heeft een resonerend lichaam, en is in staat geluiden te ontvangen en uit te zenden. Het kan op verschillende bewustzijnsniveaus tot hem doordringen. Het kan veel psychologische, geestelijke en lichamelijke reacties terweeg brengen De helende werking van de geluidstrillingen creëren een tweezijdige communicatie, van binnenuit en van buitenaf. Muziektherapie werkt met vier elementen:toonkleur, volume, toonhoogte en duur. Elk element raakt de cliënt geestelijk, lichamelijk en emotioneel. Vaak vertoont de cliënt een affiniteit met een bepaald instrument, melodie of ritme. Hieruit valt voor de muziektherapeut op te maken hoe de cliënt zich ermee kan identificeren en of hij liever naar muziek luistert of zelf muziek maakt.

Receptief

De receptieve methode: de cliënt luistert naar de muziek. Deze kan een positieve stemming of gedrag terweegbrengen. Als de muziek aansluit bij zijn stemming wordt zijn lichamelijke en geestelijke toestand weerspiegeld. Het kan helpen ondraaglijke spanning kwijt te raken.

Actief

De actieve methode: de cliënt zingt of bespeelt zelf een instrument. Beleving van lichamelijke en geestelijke activiteit waarbij coordinatie van zintuigen en beweging van de spieren gevraagd wordt. Het is niet zozeer de bedoeling hem te leren muziek te maken, maar belangrijk is dat hij zich zo spontaan mogelijk uit. Op deze wijze kan de helende werking van muziektherapie veel betekenen in het leven van de cliënt. Ook kan de muziek een waardevol hulpmiddel zijn bij lichamelijke revalidatie waardoor de cliënt vooruitgang kan boeken binnen de grenzen van zijn handicap.

De muziektherapeut

De muziektherapeut is niet zozeer een leraar maar meer iemand die zijn muzikale ervaringen met een groep deelt of met een individuele cliënt. De muziektherapeut maakt deel uit van het therapeutisch team dat de cliënt op verschillende manieren behandelt. Muziektherapie kan de stoornis zelf niet behandelen, maar grijpt in op de sociale, mentale of psychologische gevolgen van de ziekte of handicap van de cliënt.