InfoCash

Artikel

Euthanasie

Auteur: redsjiem | geschreven op 02-03-2011

Euthanasie of terwijl een zachte dood. Wanneer gebeurd dit? Welke vormen van euthanasie zijn er? Hoe word het uiteindelijk toegepast en uitgevoerd. Allemaal vragen die je terug kan vinden in dit artikel.


Euthanasie,

Wat is euthanasie?

Euthanasie is een rustige en zachte dood, het is een hulpmiddel om iemand op een waardige manier van zijn leven te beeindigen. Euthanasie kent veel voor- en tegenstanders. De discussie omtrent euthanasie wordt echter vaak vertroebeld door verschilende interpretatie van verschillende vormen van euthanasie. Wat de een een zachte dood noemt, noemt de ander een moord. Eigenlijk kan dan ook alleen van euthanasie gesproken worden als dit gebeurd op verzoek van de patient zelf en als er sprake is van ondraaglijke lijden. Euthanasie is dus niet alleen gebonden aan de stevensfase.

Twee vormen euthanasie.

Actieve en passieve euthanasie zijn twee verschillende vormen. Men spreekt van actieve euthanasie als er handelingen worden verricht die het leven van de patient verkorten of beeindigen. Hieronder valt bijv. Het toedienen van dodelijk middel. Passieve euthanasie is het nalaten van levensverlengende handelingen. Zaken als het niet geven van geneesmiddelen of het niet bestrijden van infecties.

Wat is het verschil tussen actieve en passieve?

Strikt gezien is er geen verschil tussen actieve en passieve euthanasie. Het niet bestrijden van een infectie is een beslissing die de dood van een patient tot gevolg heeft. Het toedienen van dodelijk vergif is eveneens een beslissing die tot de dood van een patient leidt. Men kan hooguit zeggen dat bij passieve euthanasie de natuur zelf haar gang gaat.

Uitvoering.

Als een patient besloten heeft zijn leven te willen beeindigen moet hij dit kenbaar maken aan zijn arts en familie. Voor de uitvoering steld de arts een aantal middelen ter beschikking. Vaak toegepast is een overdosis met opiaten.Echter het bezwaar hier van is dat sommige patienten ooit al een hoge dosis opiaten bij wijze van pijnstillers heeft gekregen en dus gewend is aan opiaten. De beste methode is de volgende: eerst wordt een dosis barbituraat ingespoten die de patient in een zeer diepe slaap brengt. Vervolgens wordt een spierverslapper ingespoten waardoor de spieren verslappen en de ademhaling stopt.

Wanneer was het strafbaar.

Euthanasie was in 1984 nog steeds een strafbaar feit. Doktoren stellen zich door het verrichten van euthanasie dus bloot aan strafvervolgenis. Euthanasie kon op grond van artikel 293 gestraft worden met max 12 jaar cel.