InfoCash

Artikel

Slaapstoornissen; van Insomnia tot Parasomnia

Auteur: Vigilance | geschreven op 27-09-2011

Wanneer men dagelijks slecht slaapt of wanneer men overdag nog moe is, kan er sprake zijn van een slaapstoornis. Maar een slaapstoornis houdt meer in dan alleen maar niet kunnen slapen. Zo zijn er tientallen verschillende soorten slaapstoornissen omschreven.


Vier groepen

Een slaapstoornis gaat vaak veel verder dan 's nachts niet goed kunnen slapen. De versc hillende slaapstoornissen, die op dit moment bekend zijn, zijn in de volgende vier groepen in te delen: Slapeloosheid, Parasomnia, Slaperigheid overdag en slaap-waak stoornissen.

Slapeloosheid

Slapeloosheid, oftewel insomnia, komt tegenwoordig vaak voor. Het gaat dan om een chronisch tekort aan slaap, of slecht slapen, waar men overdag last van heeft. Zo kan men problemen hebben bij het inslapen of juist bij het doorslapen. Ook kan het voorkomen, dat men vaak wakker wordt gedurende de nacht. Insomnia lijkt vaker voor te komen bij ouderen dan bij jongeren en mensen van middelbare leeftijd. Daarbij moet men wel bedenken, dat ouderen van nature lichter en korter slapen.

Parasomnia

Deze aandoeningen worden gekenmerkt door ongewenste fysieke activiteiten tijdens de slaap. De meest bekende is slaapwandelen, waar waarschijnlijk meer dan 10% van de bevolking aan lijdt. Maar ook nachtmerries, praten in de slaap, tandenknarsen en slaapstuipen vallen hieronder. Minder bekend en vrij bizar is de in 1996 ontdekte SBS, Sexual Behavior During Sleep.

Slaperigheid overdag

Wanneer men overdag abnormaal slaperig is, kan er sprake zijn van slaap-apneu. Vaak begint het met vage klachten, zoals snel vermoeid en prikkelbaar zijn. Wanneer de klachten verergeren tot slaperigheid overdag en zelfs in slaap vallen, kan er sprake zijn van slaap-apneu. Er is dan sprake van ademstilstanden tijdens de slaap met snurken. De klachten kunnen effect hebben op het karakter van de patient en negatief van invloed zijn op relaties en werkprestaties.

Slaap-waak stoornissen

Bij deze stoornis is het dag-nacht ritme ontregeld. Een voorbeeld hiervan is narcolepsie. Hierbij kan men overdag overvallen worden door slaapaanvallen, terwijl men 's nachts juist problemen heeft met doorslapen.