InfoCash

Artikel

Overheid zorgt!

Auteur: laurens313 | geschreven op 03-06-2012

Een voorbeeld van een betoog met inleiding, middendeel en slot structuur over de rol van de overheid op het gebied van het verbieden van roken op bepaalde plekken. In het betoog wordt ingegaan op het feit dat het goed is dat de overheid maatregels neemt. Het is dan ook een


Inleiding

Stelt u zich eens voor dat er overal gerookt mocht worden. Vroeger mocht dat. Maar toen was nog niet iedereen er zich van bewust dat het zeer schadelijk is. Niet alleen voor de rokers zelf,  maar ook voor de zogenoemde meerokers. Veel mensen vinden dat het opsteken van een sigaret niet iets is waarmee de overheid zich hoort te bemoeien. Maar als de overheid dit niet doet, wie dan wel? Natuurlijk is roken een individuele keuze en mag uiteraard, zolang je iemand anders zijn gezondheid niet bewust schaadt. Dit gebeurt echter wel wanneer er wordt gerookt in openbare gelegenheden. Het is daarom goed dat de overheid heeft ingegrepen door een rookverbod in te voeren in openbare gelegenheden, zoals de horeca en op kantoor.

Middendeel

Ten eerste doet de overheid er goed aan, omdat er jaarlijks ruim 19.000 Nederlanders sterven aan een aandoening die aan roken zijn gerelateerd. Roken kan ervoor zorgen dat rokers last krijgen van hun hart- of bloedvaten. Andere rokers kunnen last krijgen van hun longen. Roken kan ook leiden tot verschillende ziekten in de mond. Wat de overheid in feite doet door het invoeren van een rookverbod is het bij voorbaat beschermen van de zwakkeren. Het is algemeen bekend dat je er op z’n tijd zwakker van wordt door te gaan roken. Wat de overheid dus probeert te bereiken met het rookverbod is een goede stimulans voor een betere gezondheid! En voor degene die dat echt niet willen, die kunnen altijd nog op plekken roken waar dit is toegestaan, zonder dat je daarbij anderen blootstelt aan de tabaksrook.

Ten tweede is het goed dat de overheid ingrijpt op het rookgedrag van velen, omdat het ziekte- en verzuimkosten bespaart. Mensen die werkzaam zijn in de zorg zien de gevolgen van roken van dichtbij. Ze kunnen hun patiënten of klanten adviseren, begeleiden en ondersteunen bij het stoppen. Dit kost allemaal wel een hoop geld. We leven tegenwoordig in een tijd van vele bezuinigingen, dus door de maatregel van de overheid kunnen we bezuinigen op ziekte- en verzuimkosten, zonder dat daarbij de kwaliteit van de gezondheidszorg afneemt! De maatregel van de overheid is dus ook nog eens financieel zeer gunstig!

De enige fatsoenlijke reden die ik kan verzinnen waarom roken niet zou moeten worden verboden in de horeca is, omdat het ten koste gaat van de inkomsten van kleine cafés en dergelijke. Maar zelfs hier heeft de overheid rekening mee gehouden, namelijk door het versoepelen van het verbod. Minister Edith Schippers, Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat namelijk in een brief aan de Tweede Kamer weten dat in cafés kleiner dan 70 m2, zonder personeel, het rookverbod wordt afgeschaft.

Al met al is duidelijk dat de overheid met het rookverbod simpel gezegd wil bereiken dat de gezondheid vooruit gaat en er kosten bespaard worden. Vooral het eerste is naar mijn mening een zeer belangrijke bedoeling. Het bemoedigd namelijk de gezondheid van de bevolking. Dat er kosten bespaard worden is in eerste instantie vooral gunstig voor de overheid zelf. Maar naar mijn mening wegen deze twee voordelen zwaarder dan het nadeel, namelijk het verlies van enkele horecagelegenheden. Daarnaast vullen de kosten die worden bespaard in de gezondheidszorg het verlies van deze horecagelegenheden weer aan. Kortom, het is eerder verzorging dan bemoeienis!