InfoCash

Artikel

Pubers; een korte samenvatting van de kenmerkende

Auteur: Webmaster | geschreven op 21-07-2012

Theorie puber; Er zijn diverse ontwikkelingsfases waaronder; fysiek, sociaal, emotioneel, cognitief en identiteitsontwikkeling (waaronder moraal besef). Kenmerkend aan deze fases is het feit dat de jongere zich wil afzetten. Dit wordt verduidelijkt in het volgende voorbeeld.


Belevingswereld:

Een puber is de levensfase van een mens tussen de 12 en 17 jaar oud. De puberfase kenmerkt zich door grote veranderingen op lichamelijk, seksueel en cognitief vlak. Het wordt steeds duidelijker dat de weg naar volwassenheid is ingeslagen. Enkele typische zaken die de puber doorgaat zijn;

§  Het abstracte denken

§  Kritisch denken

§  Eigen mening (willen) vormen

§  Ergens bij willen horen

§  Losmakingproces, in het bijzonder van de ouders; dit veroorzaakt ook de nodige conflicten met de ouders

§  Zelfstandig willen zijn

§  Eigen beslissingen willen nemen

§  Verantwoordelijkheid (zelf) wil dragen

 §  De puber verblijft meer buitenshuis in vergelijking met voorgaande kinderjaren

Kenmerken;

§  Opgaan/meegaan in het groepsproces van de groep waarin zij verkeren. De jongere zal hierdoor beïnvloed worden en soortgelijk gedrag (kunnen) gaan vertonen. Zoals; alcohol- en/of drugsgebruik, crimineel gedrag gaan vertonen zoals vandalisme, in ‘’opstand’’ komen tegen de ouders of tegendraads gedrag vertonen (het afzetten of losmakingproces), seksuele interesse en geaardheid komt meer naar voren etc.

 §  De puber is een mens dat zich in deze fase zeer nadrukkelijk dwars kan gedragen, duidelijk met zichzelf (zelfbeeld) in de knel zit en dit duidelijk naar voren zal komen in het gedrag. Bijvoorbeeld door dingen te doen tegen de wil van de ouders, zoals ook hierboven beschreven.

Voorbeeld ontwikkelingsgebied van een puber:

 Fysieke ontwikkeling:

 ·         tussen het 12de en 14de levensjaar ontwikkeld het lichaam zich sterk.

 ·         Bijvoorbeeld; een groeispurt in lengte en gewicht,

 ·         de secundaire geslachtskenmerken worden ontwikkeld; zoals meer beharing,

 ·         verdeling van spier- en vetweefsel verandert sterk,

 ·         bij de jongens ontstaat er een zwaardere stem, de lichaamsbouw wordt grover en forser etc.

 ·         bij de meisjes ontstaan er borsten, ze worden breder vooral rond de bekken, de eerste menstruatie vind plaats etc.

  • Het zelfbeeld van de puber is erg gekoppeld aan het lichaamsbeeld en hier wordt ook constant bevestiging over gevraagd bij