InfoCash

Artikel

Een draaiboek voor een voetbalactiviteit

Auteur: Webmaster | geschreven op 21-07-2012

Hieronder heb ik een voorbeeld van een draaiboek gemaakt waarmee je een activiteit kunt uitvoeren. In dit geval is het voetbal. Het doel is dat je als begeleider (of ouder) een overzicht hebt van en over de activiteit. Het handigst is dat je dit van te voren maakt. Zoals materialen regelen, ouders of begeleiding regelt etc.


Activiteitenformulier voor het maken van een draaiboek.

Datum:

Tijd:                                                           

Begeleiding:

Activiteit:       Sport en Spel

Doelgroep:     Groep 3 t/m 5 of ouder 

Wat voor programma ga je binnen je activiteit uitvoeren:

We gaan met de kinderen voetballen in het thema Zuid Afrika. Dit gaan we doen in teams elk team is een ander land en krijgt een vlag op gespeld. Nu gaan ze tegen elkaar voetballen. Voor elk doelpunt krijgen ze een punt en ze spellen 6 minuten tegen elkaar. De andere teams krijgen toeters om ze aan te moedigen. Er is een scheidsrechter met een fluit.  

Zijn er individuele aandachtspunten van de kinderen: 

Wat is het doel van je activiteit en leg uit waarom je gekozen hebt voor dit doel:

Doel van de activiteit is: Dat de kinderen leren samen spelen in het voetballen en dat ze de regels leren van het voetballen. (bv. niet met de handen aan de bal.) 

Beschrijf puntsgewijs op welke manier ga je aan dit doel werken:

-       Door ze te stimuleren en uit te leggen dat voetbal een teamsport is dus dat ze ook beter zijn als ze samen gaan voetballen.

-       Uitleg geven als ze het spel/spelregels niet begrijpen  

Welke materialen gebruik je:

 -       Sporthal, gymzaal, voetbalveld of speelveld waar je kunt/mag voetballen

-       Voetbal

-       Doelen

-       Vlaggen ( voor de teams) = 4 vlaggen totaal -> bijvoorbeeld de landen: Zuid-Afrika, Brazilië, Nederland, Engeland). Je kunt deze lamineren en/of vastmaken met een veiligheidsspeld.

-       Eventueel veiligheidsspelden (zie boven)

-       Fluit (voor de scheidsrechter)

-       Toeter

-       Het is handig dat de begeleiding op de hoogte is van de spelregels van voetbal. Eventueel, mochten de kinderen er niet/niet goed mee bekend zijn, kun je deze voor de start van de activiteit uitleggen.

 

 Voorbeeld van een tijdsschema voor de activiteit:

Tijdstip

Taak

Begeleiding

Plaats

Bijzonderheden/benodigdheden

15:15/15:30

Inloop

 

 

-

15:30:00

Ranja + Fruit

 

 

Ranja + Fruit

15:40:00

Uitleg

(+ spelregels)

activiteit

 

 

 

 

15:45:00

Start activiteit

 

 

Naar de sporthal lopen

16:20:00

Einde voetbal

 

 

Terug naar kantine lopen

16:25:00

Evalueren

 

 

Wat vonden de kinderen ervan?

16:30:00

Einde activiteit

 

 

 

 

Planning van de teams:

 Start voetballen om 15:45

  • Teams maken
  • 15:50 Team 1 Tegen Team 2
  • 15:55 Team 3 tegen Team 4
  • 16:00 Team 1 tegen Team 3 
  • 16:05 Team 2 tegen Team 4
  • 16:10 Team 3 tegen Team 2
  • 16:15 Team 1 tegen Team 4
  • 16:20 Einde

Je kunt ervoor kiezen om een ander schema aan te houden. Bijvoorbeeld een spel van 10 minuten per keer. Pas het bovenstaande schema dan aan!