InfoCash

Artikel

Bewegen is goed voor de hersenen

Auteur: Vigilance | geschreven op 27-07-2012

We horen aan alle kanten, dat we meer moeten bewegen. Onze levensstijl is te passief en daar zijn we niet op gebouwd. Maar bewegen is niet alleen goed tegen overgewicht of om in conditie te blijven. Ook de hersenen hebben baat bij regelmatig bewegen.


Hersenen trainen

De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de relatie tussen beweging en de hersenen. Ian Roberston, van de universiteit in Dublin, concludeert op basis hiervan, dat de hersenen jong blijven door een goed bewegingspatroon. Ook voeding, onderwijs en positief denken dragen hiertoe bij, maar de rol van beweging lijkt toch het grootst. Hierdoor wordt de stof BDNF aangemaakt, een stof die helpt om verbindingen tussen hersencellen aan te maken. Opmerkelijk is ook, dat gedrag al positief beinvloed kan worden door alleen al de denken aan woorden als ´fit´ en ´gezond´.

 Geheugen

Ook Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en bewegingswetenschappen zegt, dat het goed voor de hersenen is om te bewegen. Volgens hem heeft het een gunstig effect op het geheugen enn gaat hij zelfs nog verder. Zo beweert hij, dat actieve mensen wel 20 tot 50 procent minder kans hebben op Alzheimer.

Combinatie

Prof. dr. Peter Beek maakt de kanttekening, dat niet alleen lichamelijke inspanning goed is. Volgens hem gaat het om de combinatie tussen lichamelijke en geestelijke inspanning. Zo zijn personen die altijd actief zijn geweest en veel hebben nagedacht, beter bestand tegen de gevolgen van een beroerte. Hoe je beweegt maakt niet uit, iedere beweging heeft een positief effect.

 Hersenfuncties

De belangrijkste hersenfuncties zijn evenwicht, concentratie en coordinatie. Deze functies kunnen getraind worden door oefeningen. Jongleren is hier een voorbeeld van. Bij onderzoek bij een groep van 24 studenten, nam men bij de groep die jongleerden veranderingen waar in de hersenen. Ook werd visuele informatie beter verwerkt. Jongleren is o.a. goed voor het vergroten van inzicht.