InfoCash

Artikel

Medische radiologie

Auteur: haspeltje | geschreven op 09-04-2013

Dit artikel gaat over medische radiologie, je bent vast allemaal wel eens in het ziekenhuis. Vaak gebruiken de doktoren en zusters daar veel moeilijke woorden, daarom hier een aantal betekenissen van woorden uit de medische radiologie.


Betekenissen van woorden uit de medische radiologie

Buckykamer: Is een kamer waar röntgenfoto’s worden gemaakt.

Thoraxfoto: is een medisch onderzoek, waarbij een röntgenfoto van de borstkas wordt gemaakt. 

Remstraling: is een vorm van elektromagnetische straling die wordt uitgestraald als een geladen deeltje een acceleratie ondergaat. 

Karakteristieke straling: is een vorm van röntgenstraling die ontstaat wanneer een deeltje bijv. een elektron of een proton op zijn weg door een atoom in botsing komt met een elektron.

Halveringsdikte: de dikte die een plaat van die stof moet hebben, zodat de straling die de plaat verlaat precies de helft is van de straling die op de plaat is gevallen. 

Contrastmiddelen: een middel dat word toegediend om tijdens een CT-scan of röntgenfoto om een speciaal soort weefsel zichtbaar te maken

Conventionele radiologie: Conventionele radiologie is een fotografische techniek die gebruik maakt X-stralen. Bij een conventionele opname valt de röntgenstraling door de patiënt op de cassette die een lichtgevoelige film bevat. Om te voorkomen dat er daglicht op de film komt tijdens de opname, wordt deze in een cassette gedaan. 

Digitale radiologie: dat de röntgen foto’s op een cd-rom worden opgeslagen.

pixels: Beeldpunten

Tomogram: doorsnede van een driedimensionaal voorwerp.

Gantry: het gat van de CT-scanner 

spiraal CT: de verschuiving van de tafel is continu tijdens de rotatie van de buis. 

conventionele techniek: eerst word een coupe gemaakt van het gebied, waarna de tafel een stukje opschuift.

pitch:  verschuiving van de tafel per coupe dikte

Ik hoop dat je door middel van het lezen van dit artikel weer wat wijzer bent gewoorden. En je de taal van de dokters in het ziekenhuis nu wel begrijpt. 

Lees voor ander intressante artikelen mijn ander artikelen hier op de site.