InfoCash

Artikel

Baarmoederhalskanker

Auteur: FSC_DC | geschreven op 22-04-2010

Baarmoederhalskanker, het is een diagnose die steeds vaker wordt vastgesteld bij steeds jongere vrouwen. Het is een echter geen van de kankertypes die omringd wordt door mysterie. Integendeel, de grootste en belangrijkste oorzaak is bekend: het humaan papillomavirus. Een virus waarmee maar liefst 80% van de seksueel actieve bevolking besmet is zonder het te weten. In dit artikel wordt er verder ingegaan op wat een besmetting met humaan papillomavirus (HPV) veroorzaakt en inhoudt, en op hoe deze infectie kan leiden tot baarmoederhalskanker


Wat is HPV?

Het Humaan Papillomavirus, kortweg HPV, is een virus dat voornamelijk via seksueel contact wordt doorgegeven. Dit virus kan heel wat medische klachten veroorzaken: huid- en slijmvliesinfecties, genitale wratten, abnormale celgroei etc. Het HPV kan eveneens aanleiding geven tot de ontwikkeling van verschillende kankers, waaronder baarmoederhalskanker.
Het plaatje klinkt vrij eenvoudig, maar men moet er zich van bewust zijn dat er op dit moment 100 verschillende types van het virus 'in omloop' zijn, waarvan er zo'n dertigtal als SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoening) worden beschouwd. Deze laatste veroorzaken onder meer genitale wratten, keel- en stembandaandoeningen, of in de ergere gevallen: cervicale dysplasie (d.i. abnormale celgroei in de baarmoeder).
HPV is een vrij sterk verspreide infectie: 4 op 5 mensen is ermee besmet of is er ooit mee besmet geweest. Heel veel mensen merken deze infectie niet eens op omdat hun immuunsysteem er korte metten mee maakt, maar intussen besmetten ze hun partner(s).
Een doorsnee HPV-infectie wordt algemeen onderverdeeld in één van de volgende 2 types: de laag of de hoog risico HPV-infectie. De patiënten die een hoog risico HPV-besmetting als diagnose krijgen, hebben een vrij grote kans om een kanker te ontwikkelen. Wat betreft baarmoederhalskanker, ligt het sterftecijfer op 250 000 vrouwen per jaar wereldwijd.

Beter voorkomen dan genezen: vaccinatie

Ondanks het feit dat het HPV nog jaarlijks heel wat dodelijke slachtoffers maakt nadat bij hen baarmoederhalskanker werd vastgesteld, is het sinds 2008 mogelijk om zichzelf tegen het virus te wapenen. Dit kan door de ontwikkeling van enkele vaccins. In Europa kan men beroep doen op de producten Gardasil of Cervarix. Deze vaccins verminderen de kans op de ontwikkeling van cervixcarcinomen na HPV-infectie met ongeveer 73% en halveren de kans op voorstadia van cervicale kankers.
Het vaccin wordt bij voorkeur toegediend voor het eerste seksueel contact en wordt voor minderjarige meisjes terugbetaald door de mutualiteit. Er zijn ook stappen in de richting van een verplichting van het vaccins, dat automatisch zou worden toegediend bij medische onderzoeken ingericht door de scholen.