InfoCash

Artikel

Alcoholverslaving

Auteur: Saskia | geschreven op 11-03-2010

Alcoholverslaving is een van de meest bekende verslaving die wij kennen.
Alcoholisme is geen slechte gewoonte , maar een ziekte , waar je zeker hulp van buitenaf voor nodig hebt , en een sterke wil om NOOIT meer te drinken.
Elk jaar sterven er honderde mensen door leveraandoeningen ten gevolge van alcoholmisbruik.


Drankmisbruik

Er is natuurlijk een verschil tussen dagelijks een pintje drinken en alcoholverslaving , niet iedereen die dagelijks iets drinkt is een alcoholist.
Er zijn natuurlijk ook de probleemdrinkers , hier gaat het gewoon om drankmisbruik , deze mensen drinken veel maar ze zijn niet lichamelijk afhankelijk van alcohol , ze kunnen ook wel last hebben van sociale problemen en gezondheidsklachten.

Alcoholverslaving

Wat is dan juist alcoholisme?
Alcoholisme is een chronische ziekte , het lichaam is volledig afhankelijk geworden van alcohol , men kan niet meer zonder.Een alcoholist blijft doordrinken , ondanks de gevolgen dat het psychisch , lichaamlijk ook in het dagelijkse leven met zich meebrengt.
Stiekem drinken , snel vergeten van afspraken ...,de bezigheden en hobby's die je vroeger deed intereseren je niet meer , het verstoppen van alcohol , wegsluipen om aan alcohol te geraken en prikkelbaar worden wanneer je niet kunt drinken zijn enkele verschijnselen van alcoholisme.

Alcoholisme

De meeste alcoholiten en probleemdrinkers ontkennen met klem dat ze een probleem hebben.
Ingijpen van de evntuele partner of een famillielid is dan noodzkelijk , wanneer de gezondheid in ernstige problemen komt.Er zijn verschillende instancies die u kunnen helpen wanneer u beseft dat u een alcoholprobleem heeft of als u als partner vind dat u moet ingrijpen.
Raadpleeg eerst uw huisarts.

Alcoholisme

Stevig drankgebruik is tegenwoordig ook een groot probleem bij tieners.
Tieners hebben veel minder tijd nodig om verslaafd te geraken aan alcohol dan volwassen mensen , tieners kunnen al verslaafd zijn na een paar maanden.
Het drinken bij tieners gebeurt vaak al rond de dertiende leeftijd.
Vaak drinken tieners om op te scheppen bij vrienden , of kinderen met psychologische problemen , die denken niet bij hun ouders terecht te kunnen , soms speelt ook een erfelijke factor een rol.Wanneer u een alcoholprobleem bij uw kind vermoed grijp dan tijdig in en spreek erover met uw behandelende geneesheer.