InfoCash

Artikel

Constitutioneel eczeem.

Auteur: pompstra82 | geschreven op 04-05-2010

Van de eczeemvormen die bij kinderen voorkomen is het cunstitutioneel eczeem op de zuigelingenleeftijd het meest voorkomende en ook het bekendst. In de volksmond word over dauwworm gesproken. Het heeft, ofschoon het woord dat zou doen vermoeden, echter niets met wormen te maken. Het woord dauwworm komt uit het Oud-Nederlands. Dauw betekent dat het eczeem vochtig is en worm betekent rond, ringvormig. Zoals we al zagen is het constitutioneel eczeem één van de uitingen van een allergische aanleg, die we ook wel autopie noemen. Er is een samengaan met voedselallergie en met astama of op latere leeftijd met hooikoorts.


Hoe ziet dauwworm eruit?

Allereerst is er een droge iets harder aanvoelende huid met plaatselijke roodheid. Het begint vaak in het gezicht, op de wangen en op de armpjes en beentjes. De plekken zijn iets verheven, nattend of schilferend. Rond de beide oren kan de jeuk ook heftig zijn, waardoor kinderen aan de oren trekken en krabben. Soms zie je kloven bij de aanhechting van de oorlel. De kinderen krabben vaak tot bloedens toe aan wangen, oren of handjes. Meestal verschuift het eczeem later meer naar de buigzijde van armen en benen, de elleboogplooien en knieholtes. Het kan echter ook aan de strekzijde voorkomen. De kinderen zijn dan zo tussen de één tot vier maanden. Per leeftijd veranderd de plaats nogal eens, maar de plekken kunnen overal voorkomen. Opvallend is de enorme jeuk die de kinderen hebben. Vaak vertellen de ouders dat de kinderen proberen te schuren aan de kleding en dat de jeuk de kinderen uit de slaap houdt. Er is een vicieuze cirkel aanwezig doordat bij het krabben er in de huis weer stoffen vrijkomen uit de cellen in de huid, die voor een uitbreiding van de reactie zorgen. Daardoor nemen het eczeem en de jeuk weer verder toe. Behalve krabben zijn er ook andere prikkels die van invloed zijn. Meer en meer blijken seizoensinvloeden (temperatuur, zonlicht en luchtvochtigheid) een rol te spelen. Vooral in de winter kan het eczeem verslechteren door de drogere lucht die er dan is. Iedereen merkt wel dat 's winters je huid veel sneller uitdroogt. In de zomer en dan vooral aan zee, kan het juist verbetern. Behalve deze fysische factoren heeft een aantal allergenen, zoals huisstofmijt, huisdieren, stuifmeel (pollen), een slechte invloed.Door direct contact met het huisstofmijtallergeenverslechtert het eczeem. Saneren heeft zeker zin. Ten slotte spelen ook psychologische factoren misschien een rol, maar het is de vraag hoe groot die zijn. Bij de meerderheid zal dit weinig betekenis hebben. Ook al ziet de huid van het kind er rood en hier en daar misschien vochtig uit, dauwworm is niet besmettelijk en er is dan ook geen enkele recden het kind hierom niet vast te houden. Juist door aanraken en strelen kan een zekere gespannenheid die door de jeuk wordt opgewekt afvloeien.

Onderzoek bij constitutioneel eczeem.

Op grond van de uitbreiding, leeftijd en verschijningsvorm is het over het algemeen niet moeilijk om de diagnose te stellen. De vraag rijst dan of er nog onderzoek naar de oorzaak moet worden gedaan. Het is bekend dat alleen bij ernstig constitutioneel eczeem het zinvol is om naar voedselallergie te zoeken. Dit kan het beste gebeuren met de eliminatie-reïntroductiemethode.
Het voedingsmiddel waarvan de allergie wordt vermoed wordt gedurende twee tot vier weken weggelaten. In iedergeval totdat de klachten geheel zijn verdwenen. Dan wordt het voedingsmiddel weer gegeven. Bij voorkeur in de ochtend om de reactie overdag goed te kunnen bekijken. Heeft zich eerder een heftige allergische reactie voorgedaan, met bedreigende situaties zoals shock, ernstig oedeem of ademhalingsproblemen, dan mag alleen onder strikte observatie in het ziekenhuis het verdachte middel opnieuw worden gegeven.
De prognose is voor het merendeel van de kinderen goed. Meer dan de helft is voor het vijfde jaar genezen van de eczeem.