InfoCash

Artikel

Diabetus.

Auteur: pompstra82 | geschreven op 04-05-2010

Diabetes mellitus of suikerziekte is na astma de meest voorkomende ziekte bij kinderen. De laatste vijfentwintig jaar is het aantal gevallen verdubbeld. Wereldwijd is er ook een toename van diabetes. We zien daarbij een verschuiving naar steeds jongere leeftijden. We hebben het dan over diabetes bij jongeren. Deze vorm is altijd insuline-afhankelijk. Ouderdomsdiabetes heeft een andere ontstaanwijze en behandeling.


Diabetes bij kinderen.

Diabetes bij kinderen moet gezien worden als een ontregeling van het immuunsysteem, waarvoor hierbij hierbij een erfelijke onderliggende basis bestaat. Door bepaalde nog onbekende omgevingsfactoren ontstaat daarop bij zo'n kind een antistofproductie gericht op de plaatsen in de alvleesklier die insuline aanmaken. Deze plaatsen zijn met een microscoop te herkennen en heten naar de ontdekker eilandjes van langerhans. Voor ouders is het belangrijk te weten dat zij niets hadden kunnen doen of nalaten om te voorkomen dat hun kind diabetes kreeg. De ziekte begint sluimerend met als eerste kenmerken veel drinken, plassen en aanzienlijk gewichtsverlies. Er zijn veel kinderen die veel drinken en dat al maanden doen. Zij hebben zeker géén suikerziekte, maar drinken uit gewoonte of omdat ze het lekker vinden. De naam suikerziekte is wat misleidend. Insuline heeft onder andere als functie om glucose in de cellen te brengen, maar werkt verder ook in op de vetstofwisseling. Door een tekort aan insuline stijgt het bloedsuikergehalte. Omdat de nieren niet alle aangeleverde glucose kunnen tegenhouden. verliezen patiënten met de urine veel suiker. De naam diabetes mellitus betekent dan ook zoete doorstroming. Wordt diabetes niet tijdig ontdekt, dan kunnen kinderen suf worden en zelfs in coma raken. Wanneer diabetes net is vastgesteld, moet het kind meestal worden opgenomen om met insuline te worden ingesteld. Het moet leren spuiten met insulinepennen en leren de bloedsuiker te controleren. Omdat er zoveel op je afkomt als diabetespatiënt, is een goede begeleiding heel belangrijk. Bij jonge kinderen doen de ouders dat uiteraard allemaal. Naast verpleegkundigen die uitsluitend diabetes-patiënten behandelen en adviseren, speelt ook de diëtiste een belangrijke rol.

Doel van de behandeling.

Doel van de behandeling is het zo nauwkeurig mogelijk reguleren van het bloedsuikergehalte. Op deze wijze worden complicaties vermeden die anders zeker zullen optreden in de vorm van oogafwijkingen, nierbeschadiging en bijvoorbeeld afwijkingen aan de beenvaten. Een goede instelling met insuline moet behalve te hoge bloedsuikerwaarden, ook te lage waarden voorkomen. Deze hypo's (ernstige daling van de bloedsuikerspiegel) kunnen ook tot bewusteloosheid leiden wanneer ze enige tijd aanhouden. Op scholen geeft de diabetesverpleegkundige aan de leerkrachten wel onderricht in wat te doen als een kind zo'n hypo heeft. Vaak voelen ze het wel aankomen en eten dan wat extra, zoals een boterham of appel.