InfoCash

Artikel

Voedselallergie.

Auteur: pompstra82 | geschreven op 04-05-2010


In de Nederlandse taal wordt tegenwoordig in navolging van de Angelsaksische literatuur onderscheid gemaakt tussen voedselintolerantie, voedselallergie en voedselaversie.Tezamen gaat het dan over voedselgevoeligheid. Dit is dus een verzamelnaam.


Voedselaversie.

Bij voedselaversie is er sprake van een ongewenste reactie op voedsel die veroorzaakt word door emotie. Wanneer het voedingsmiddel in een niet herkenbare vorm wordt gegeven, wordt het goed verdragen.

Voedselallergie.

Bij voedselallergie is er sprake van een allergische reactie op een in de voeding voorkomend eiwit. Bij zuigelingen begint voedselallergie vrijwel altijd met een reactie op koemelkeiwit. Via immuunoglobine type E kan er een reactie ontstaan met lichaamsvreemde eiwitten. Om een dergelijke reactie te vertonen is een zekere onderliggende,meestal erfelijke aanleg aanwezig die we atopie noemen. Voedselallergie kan dat ook deel uitmaken van de combinatie met eczeem, astma en hooikoorts. De verschijnselen van voedselallergie liggen meestal in het maag-darmkanaal, maar kunnen ook worden gezien aan de huid in de vorm van eczeem of galbulten (urticaria) en, minder voorkomend, aan de luchtwegen.( Hierbij moet worden opgemerkt dat deze symptomen allemaal kunnen optreden, maar dat het ook heel goed mogelijk is dat er maar één of twee aanwezig zijn. Verder kunnen deze verschijnselen bij totaal andere ziektes voorkomen. Het is dan aan de arts uit te maken met welke ziekte we waarschijnlijk te maken hebben.)

Wanneer moeten we aan voedselallergie denken?

In de eerste plaats wanneer er sprake is van een samenspel van klachten en lichamelijke verschijnselen.
1) Maag-darmsysteem: buikpijn, vaak zoals bij zuigelingen koliekachtig, misselijkheid, braken en diarree. Sporadisch kan er rectaal bloedverlies zijn. Ook kan er juist verstopping ontstaan.
2) Huidverschijnselen: eczeem, vlekkerige uitslag, netelroosplekken, roodheid rond de mond.
3) Luchtwegverschijnselen: astma, verstopte neus, jeukende neus, zagende ademhaling.
4) Groeivertraging.
5) Algemene malaiseklachten.
6) Overige verschijnselen zoals: gezwollen ogen en lippen, ademhalingsproblemen door zwelling van het strottenhoofd, shock.
Er is in eerste plaats sprake van voedselallergie van samenspel van klachten en lichamelijke verscgijnselen, zoals we hiervoor zagen. Belangrijk is echter ook eens te luisteren naar wat ouders nog meer vertellen. Komt er allergie in de familie voor? Werd er al eens geprobeerd een aantal bekende allergische voedingsmiddelen weg te laten? Wat is er al eerder aan onderzoek gedaan?
Bij zuigelingen kunnen er enige weken na het staken van de borstvoeding en bij de overgang op koemelk door middel van de normale zuigelingenvoeding, verschijnselen optreden. Vaak uit zich dit in spugen, huilgedrag, kolieken, onrust en huilen. Later kunnen reacties ontstaan op kippeneiwit, noten, soja , vis enzovoort. Als er eerder een geval van koemelkallergie is geweest, ga je sneller denken aan een volgende allergie.