InfoCash

Artikel

Verzorging van het zieke kind.

Auteur: pompstra82 | geschreven op 08-05-2010

Zieke kinderen hebben behoefte aan extra aandacht en verzorging. Van jong tot oud vinden het fijn als hun ouders in de buurt zijn als ze zich niet lekker voele. Kinderen zijn heel duidelijk in het uiten van hun ziektegevoel. Je kunt daardoor als het ware aan hen zien hoe ziek ze zijn. Voor ouders, maar ook voor de dokter, is dat iets waarop je goed kunt varen. Wanneer ouders zich dan ook zorgen maken over de toestand van hun kind, moeten wij ons wel realiseren dat dit gevoel meestal wel terecht is. Ouders kunnen heel goed aangeven of hun kind erger ziek wordt of opknapt. Intuïtief doen ouders eigenlijk altijd wel datgene wat in de gegeven situatie nodig is. 'Mother knows best' zeggen ze in Engeland en ik ben het daar helemaal mee eens. De meeste ziekten bij kinderen worden veroorzaakt door onschuldige infecties, variërend van verkoudheden tot maag-darminfecties. Over het algemeen gaan dit soort infecties met een paar dagen weer over. Veel ouders laten zich, behalve door hoe hun kind zich gedraagt, ook leiden door het al of niet hebben van koorts. Daarom in kort bestek hierover een paar opmerkingen.


Koorts bij zuigelingen.

Bij zuigelingen ligt de normale lichaamstemperatuur tussen 36 en 37 graden. Deze bovengrens is wat scherp en een beetje uitloop komt al snel voor. Van koorts spreken we van temperaturen boven de 38 graden. Bij pasgeborenen zie je lang niet altijd koorts. Zelfs kan de temperatuur bij hen tijdens een infectie juist verlaagd zijn. Bij hen is een afwijkende temperatuur altijd reden om de huisarts om raad te vragen. Wanneer zuigelingen koorts krijgen moeten ze niet extra worden ingepakt. Hun temperatuurregeling is vaak nog wat labieler dan bij grotere kinderen, waardoor de lichaamstemperatuur gemakklijk hoog kan oplopen wanneer ze dikke kleertjes aanhebben. Maak daarom de kamer niet te warm en trek het kind wat dunnere kleren aan, die gemakkelijk zitten. Kruiken hebben een wat dubieuze reputatie. Nooit gebruiken bij pasgeborenen of zuigelingen. Zij kunnen door een kruik gemakkelijk te sterk opgewarmd worden. Dit nog los van het gevaar van een lekkende kruik of warmwaterzak, hetgeen tot verschrikkelijke verbrandingen kan leiden. Wel kan het wiegje of het bedje even worden voorverwarmd, waarna de kruik wordt weggehaald. Dekbedjes zijn voor zuigelingen vanwege het risico van wiegendood sowieso verboden, ze geven ook aan grotere kinderen een veel hogere temperatuur dan een los dekentje of alleen een lakentje. Verwissel eens extra het beddengoed van de zieke, dat ligt daarna weer fijner.

Hoe wordt de temperatuur gemeten?

Momenteel zijn er drie soorten thermometers. In de eerste plaats nog de ouderwetse kwikthermometer, dan de digitale thermometer met aflezing van de temperatuur in een display en ten slotte de zogenoemde oorthermometers. De laatste worden veel in ziekenhuizen gebruikt vanwege hun snelle temperatuurmeting. Deze meters maken gebrui van de temperatuur van het trommelvlies. De betrouwbaarheid is omstreden, maar voldoet wanneer je niet op de tiende graad nauwkeurig wil meten. Over het algemeen is het niet nodig vaker dan driemaal per dag de temperatuur te meten; voor de thuissituatie is tweemaal daags, 's morgens en 's avonds voldoende. Vooral bij jonge kinderen kan de temperatuur snel stijgen en als u het niet vertrouwt is een beetje extra temperaturen nooit verkeerd.

Waar wordt gemeten?

Het meest denk ik met de handrug tegen het voorhoofd en de wangen. Erg betrouwbaar is het niet, maar wel heel populair. Met de kwikthermometer en de digitale thermometer kun je afhankelijk van de uivoering van de laatste, onder de oksel of rectaal meten. Wanneer je onder de oksel meet , moet bij de temperatuur nog een halve graad worden opgeteld om de rectale temperatuur te krijgen.

Welke indicatie is er voor paracetemol zetpillen?

We weten allemaal hoeveel deze worden gebruikt om de koorts te verlagen. Op het verloop van de ziekte heeft het geen invloed. Er wordt wel verondetsteld dat door verhoging van de lichaamstemperatuur er bepaalde processen gustiger verlopen in de afweer van het lichaam tegen de virussen of bacteriën. Koorts wordt dan als een natuurlijke bijkomstigheid van een infectie beschouwd, die eigenlijk niet zou moeten tegengewerkt. De keerzijden van de medaille is dat je je zonder koorts beter voelt en bijvoorbeeld ook rustiger kunt slapen. Vooral jong kinderen kunnen in hun slaap bij hoge koorts heel onrustig zijn en ijlen. Soms ook raken ze verward of hebben akelige dromen. Kinderen met koorts horen binnen te blijven. Laten we het maar zo stellen, ofschoon daar natuurlijk wel wat op af te dingen valt. Of ze in bed horen blijkt wel uit hoe ze zich gedragen. Wat dat betreft kunnen we het wel aan de zieke zelf overlaten. Om van een infectie beter te worden hebben we rust nodig en als vanzelf nemen kinderen daarvoor de goede maatregelen. Wanneer de koorts over is, kunnen ze uiteraard weer hun gang gaan. Ook in dat opzicht leven kinderen, anders dan volwassenen, veel meer bij de dag en pakken direct weer hun dagelijkse spel op zodra ze zich weer beter voelen.