InfoCash

Artikel

Overgewicht.

Auteur: pompstra82 | geschreven op 14-05-2010

Jongeren worden niet alleen steeds langer, maar ook steeds dikker. Dat heeft niet aleen te maken met de inname van callorieën; ook andere factoren spelen daarbij een rol. Hier gaan we in dit artikel verder op in.


Oorzaken.

Nadat obesitas of overgewicht is herkend (BMI boven P90) of bij een te snelle stijging door de lijnen heen, moeten we kijken naar eventuele oorzaken. Hierbij denken we aan te weinig lichaamsbeweging, verkeerde voedingsgewoonten en familiaire aanleg. Daarnaast kunnen ook gezinsfactoren meespelen.

Behandeling.

Net als bij volwassenen is ook de bahandeoling bij kinderen vaak moeilijk. Het is een lange weg met veel teleurstellingen. Dieetmaatregelen enkel en alleen gericht op verlaging van het calorieaanbod zijn gedoemd te mislukken. Aanvankelijk treedt wel een gewichtsverlies op, hetgeen vooral is toe te schrijven aan vochtverlies als gevolg van een koolhydraatarm dieet. Koolhydraten binden namelijk vrij veel water. De kunst is samen met de ouders de maaltijd zo samen te stellen dat deze lekker en gevarieerd is, maar tegelijkertijd minder vetten bevat. Voorla ook de bereidingswijze is belangrijk. De rol die de diëtiste hierbij speelt is zeer belangrijk. Het gaat dus meer om een totale verandering van de eetgewoonte, dan alleen maar om minder te eten. Ik zie dat dieetmaatregelen voor kinderen pas goed werken wanneer het hele gezin meedoet. Met elkaar moet voor een ander eetpatroon worden gekozen. Zoiets kan een kind niet alleen. Let er ook eens op hoeveel snoep en koek er in huis is, waarvan kinderen zonder dat u het merkt kunnen eten. Inactiviteit speelt naast de voeding ook zeker een rol. Teamsport zal kinderen kunnen aanmoedigen met een begonnen sportactiviteit door te gaan. Ze komen daardoor uit het isolement waarin ze nogal een verzeild zijn geraakt. Medewerking van het gezin is hierbij heel belangrijk. Denk ook aan de voorbeeldfunctie die ouders daarin kunnen spelen. Een op de bank hangende vader, met naast zich een schaal chips die al zappend zijn zoon vertelt dat die om half twaalf naar het voetballen moet, is dus niet zo,n best voorbeeld.

Overgewicht.

Teneinde meer inzicht te krijgen in het gewichtsbeloop, kan je kijken naar het lichaamsgewicht, uitgezet tegen de lengte. Een beter idee over de vetverhouding krijg je door gebruik te maken van de zogenoemde Body Mass Index (BMI). Door de European Childhood Obesity Group wordt dan ook voorgesteld deze BMI te gebruiken in plaats van de eerder genoemde gewicht/lengtecurve. De BMI is het gewicht in kilogram, gedeeld door de lengte in meter in het kwadraat (kg/m2). Gebruikmakend van deze curve kan je zien of een kind boven of binnen de normale spreiding valt. Belangrijker nog is het verloop van de verschillende meetpunten. verloopt de BMI-curve al op jonge leeftijd afwijkend, dan betekent dat voor later een slechte kans op verbetering. Anderzijds kan hiermee al op jonge leeftijd een dreigend overgewicht worden herkend. Van overgewicht is sprake bij een BMI boven de P90.