InfoCash

Artikel

Slaapproblemen.

Auteur: pompstra82 | geschreven op 16-05-2010

En in dit srtikel behandelen we de slaapproblemen bij peuters. Bij peuters is het slapen een vaste onderbreking in hun dagelijkse ontdekkingstochten. Ze blijven lang vechten, maar geven zich op een gegeven moment toch gewonnen aan de slaap: hun grote vijand, zoals Selma Freiburg het noemt in haar ook nu nog heel lezenswaardige boek De magische wereld van het kind.


Peuters.

Peuters zijn soms bang in het donker en stellen zich wellicht allerlei monsters in de kamer voor. Laat dan een nachtlampje aan of houd de deur op een kiertje zodat ze de vertrouwde geluiden uit het huis kunnen horen. Dat stelt ze gerust. Als kinderen erg drukke spelletjes hebben gedaan kunnen ze beter eerst wat 'afkoelen' voordat ze zo in bed worden gestopt. Ook naar drukke televisie programma's kijken windt ze al gauw op. Voor kinderen die daarvoor gevoelig zijn kan dat dan beter worden overgeslagen. Heeft een kind overdag veel meegemaakt aan enerverende gebeurtenissen, neem dan voor het slapengaan nog eens de dag door van begin tot eind. Het wordt dan allemaal nog een keer doorleefd en hopelijk krijgt alles dan een betere plaats. Je merkt bij sommige ouders die een kind met slaapproblemen hebben dat ze een tweejarige vrijwel als volwassene behandelen. Er worden dan hele gesprekken met ze gevoerd, waarin op alle aspecten van het slapen wordt ingegaan. Hoewel te begrijpen, is het niet echt nodig. Door een zekere slagvaardigheid tentoon te spreiden helpt u uw kind beter. Het moet goed weten waar het aan toe is en ook wie uiteindelijk de baas is. Net als overdag is er geen ruimte voor onderhandelingen of toegevendheid. Slaapproblemen bij ouderen hebben een veel meer herkenbare oorzaak. Er kunnen spanningen in het gezin zijn. Ruzies tussen ouders gaan nooit onopgemerkt aan kinderen voorbij en geven hen aanleiding tot piekeren. Ook kan het op school niet goed gaan of bljkt het kind te worden gepest. Kinderen blijven dan wakker om maar zolsng mogelijk het moment van inslapen uit te stellen. Als je namelijk wakker wordt, is de dag weer begonnen en begint het pesten weer. Slecht slapende kinderen geven op deze wijze dus aan dat ze problemen hebben. Neem er de tijd voor om er eens rustig over te praten.

Wat is een slaap-paniekstoornis?

Vooral in de eerste jaren hebben nogal wat kinderen een typische slaapstoornis die zich kenmerkt door plotseling 's avonds of 's nachts wakker worden, met een verward angstige blik in de ogen. De kinderen zijn niet echt wakker en zijn ook niet gerust te stellen. Ze zien er verhit uit met verwijde pupillen. Even snel als het is gekomen verdwijnt de aanval weer en vallen de kinderen na circa tien minuten weer in slaap. De volgende dag kunnen ze zich van het geheel niets meer herinneren. Er is geen droombeleving. Meestal verdwijnen de aanvallen aan het eind van de peutertijd. Vroeger werd het pavor nocturnus genoemd. Tegenwoordig wordt van slaap-paniekstoornis gesproken. Het is geen ziekelijk teken en heeft geen relatie tot andere dingen. De aanvallen zijn iets anders dan nachtmerries. Hierbij is er een angstdroom geweest. Het kind is daarna goed wakker en weet zich de droom van begin tot einde te herinneren. Nachtmerries komen voor bij gezonde kinderen en zijn geen reden voor speciale zorg. Treden ze echter frequent op dan is het wel de moeite te kijken of er hetzij in de thuissituatie, hetzij op school iets gaande is wat aanleiding geeft tot een extra gespannenheid.

Slaapwandelen.

Bij vooral oudere kinderen en tieners zie je dit soms gebeuren. Bij volwassenen komt het vrijwel niet meer voor. Slaapwandelende kinderen staan met een versufte blik op uit bed, blijven wat doelloos rondlopen em stappen dan weer terug in bed of gaan ergens op de grond liggen. Ze zijn niet wakker en niet aanspreekbaar. Maak je ze toch wakker dan krijg je een verwarde reactie. Slaapwandelaars lopen niet door de dakgoot, maar kunnen zichzelf wel in gevaarlijke situaties brengen. De volgende dag weten ze zich van het geheel niets meer te herinneren. Een toename van het slaapwandelen kan worden gezien wanneer zich voor het kind spannende situaties voordoen in de school- of thuissituatie.

Aanhoudende slaapproblemen.

Wanneer zuigelingen en peuters aanhoudend slaapproblemen hebben kan het beste eerst een goed lichamelijkonderzoek plaatsvinden. Het kan heel goed zijn dat daarbij afwijkingen aan het oor worden gevonden. Een middenoorontsteking wordt veel pijnlijker als een kind gaat liggen, omdat de doorbloedingdan toeneemt. Bij kinderen met af en toe een onbegrepen koorts en slaapprobleem heb ik gemerkt dat deze oorzaak veel voorkomt. Er komen situaties voor dat het slaapprobleem bij kinderen zulke hevige vormen aanneemt dat het hele gezinsleven erdoor ontregeld raakt. Hoe meer gespannen iedereen wordt, hoe sterker en vaker het probleem zich gaat voordoen. In zulke omstandigheden is het een opluchting de kleine eens uit logeren te kunnen sturen, zodat iedereen weer op verhaal kan komen. Eventueel gesteund door adviezen en begeleidingvan een kinderpsycholoog of orthopedagoog kunnen de ouders dan weer opnieuw kijken hoe het gaat. Uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd beter, maar voor degenen die door gehuil juist een halve nacht wakker zijn gehouden, is dat weleens moeilijk te geloven.