InfoCash

Artikel

Controles en begeleiding.

Auteur: pompstra82 | geschreven op 28-05-2010

Als je voor het eerst zwanger bent, ben je natuurlijk hartstikke blij. Je probeert het nog stil te houden maar liever zou je het met iedereen delen. Maar wanneer moet je nou eigenlijk voor het eerst naar de huisarts of verloskundige, en wat houden de onderzoeken die daar gedaan worden allemaal in? In dit artikel krijg je daar enige uitleg over, zodat je je vast kunt voorbereiden op wat komen gaat. En ik wens je natuurlijk een fijne zwangerschap toe.Je gewicht.

Veel gynaecologen en verloskundigen vinden de toename in het gewicht op zich niet zo belangrijk. Dat kan namelijk heel erg verschillen per vrouw. Sommigen komen nauwelijks aan, anderen dertig kilo. Het gewicht wordt vaak wel gemeten, want de gewichtstoename is wel belangrijk wanneer het past bij iets anders. Als iemand met een hoge bloeddruk een kilo per week aankomt, kan dit bijvoorbeel te maken hebben met pre eclampsie. Die toename is vocht, geen vet.

Meten van de bloeddruk.

Je bloeddruk wordt tijdens de zwangerschap steeds gemeten, omdat deze nogal kan variëren. De bloeddruk is de druk van het bloed op de slagaderwand en wordt gemeten in twee waarden: de bovendruk en de onderdruk. De bovendruk is de spanning die in de bloedvaten heerst op het ogenblik dat het hart samentrekt. De onderdruk is de basisspanning in de bloedvaten. Een normale bloeddruk ligt tussen een onderdruk van 60 tot 80 en een bovendruk van 110 tot 125 in mm kwik (Hg). Als de onderdruk te hoog is, krijgen het hart en de bloedvaten te veel te lijden. En dat is niet goed voor jezelf, maar ook niet voor de baby. Vandaar de controle. De gynaecoloog en verloskundige zijn ook erg geïnteresseerd in de waarde aan het begin van de zwangerschap. Als er later een hoge bl;oeddruk is, (onderdruk van 90 of hoger) kan dat duiden op zwangerschapshypertensie. Maar als iemand al begint met 90 is bekend dat een hoge bloeddruk bij haar hoort en niets met de zwangerschap te maken heeft.De verloskundige of arts zal dan wel extra alert zijn op eventuele bloeddrukverhoging of klachten. Overigens, het symbool voor de gemeten bloeddruk op je zwangerschapskaart is RR (RivaRoci)

De verloskundige.

Als je goed gezond bent, is een eerste bezoek aan de verloskundige pas nodig als de menstruatie pas tweemaal is weggebleven, dus in de derde maand. Meestal zal het eerste bezoek rond je twaalfde zwangerschapsweek zijn. Maar het komt ook geregeld voor dat de afspraak eerder wordt gemaakt, rond de tiende week. Als je bijvoorbeeld suikerziekte hebt of een hoge bloeddruk of denkt in aanmerking te komen voor een vlokkentest, kun je beter eerder een afspraak maken. Je kunt meteen contact opnemen met je verloskundige, je hebt daar geen verwijzing van de huisarts voor nodig. Maar je kunt het natuurlijk ook eerst met je huisarts bespreken als je dat prettig vindt.

Zwangerschapscontrole.

Bij de zwangerschapscontrole door de verloskundige wordt de uitgerekende datum vastgesteld, zodat bekend wordt hoever je zwangerschap is gevorderd. Verder wordt nagegaan of de zwangerschap goed verloopt. Er worden ook vragen gesteld over je gezondheid, ziektegeschiedenis en leefgedrag. Bloed wordt afgenomen voor nader onderzoek en je bloeddruk wordt nagegaan. Soms zullen je urine en je gewicht ook worden gecontroleerd, maar dat gebeurt niet altijd. SZo wordt de urine vaak alleen op indicatie bekeken. De controle van je gewicht is ook niet overal meer een onderdeel van de standaardcontrole. Verder wordt gevoeld hoe hoog de baarmoeder staat en het hartje wordt beluisterd met een doptone. Als je wilt, kun je een cassetterecorder meenemen om het stoere geklop op te nemen. Houd er rekening mee dat het hartje bij deze eerste controle soms nog niet te horen is (als je bijvoorbeeld toch wat korter zwangher bent dan je dacht).

Echo.

Wanneer je een gezonde zwangerschap doormaakt, wordt er door de verloskundige niet standaard een echo gemaakt. Wanneer de zwangerschap namelijk goed verloopt, mag je ervan uitgaan dat de echo ook goed zal zijn. Pas wanneer er een reden voor is, zal een echo gemaakt worden. Bijvoorbeeld omdat de zwangerschapsduur niet duidelijksi of doordat je buik hard of juist traag groeit.

Urineonderzoek.

Urine wordt door de verloskundige tegenwoordig eigenlijk alleen onderzocht wanneer er ook andere signalen zijn dat er iets aan de hand zou kunnen zijn. Als je bijvoorbeeld al een hoge bloeddruk hebt, kan dit een indicatie zijn voor pre-eclampsie(zwangerschapsvergiftiging). En als je veel dorst hebt, zou je zwangrschapssuiker kunnen hebben. In die gevallen is de uitslag van de urinetest wel een belangrijke toevoeging. Maar het positieve resultaat is nog niet doorslaggevend. Wat gedaan gaat worden, zal afhankelijk zijn van de rest van de controles. Soms wordt een week afgewacht, waarna de urine nog eens gecheckt wordt. Soms wordt bloed geprikt op Hb, lever- en nierfuncties, soms wordt een suikertest gedaan waarbij het glucose gehalte in het bloed wordt bepaald. Dan pas bestaat er zekerheid over de diagnose.

En wat als er suiker in de urine wordt gevonden?

Als er suiker in je urine wordt gevonden, hoeft dat op zich niets bijzonders te betekenen. Er wordt geregeld suiker in je urine vastgesteld zonder dat er iets aan de hand is. Daarom wordt het urine-onderzoek naar suiker ook niet meer standaard gedaan in de zwangerschap. Is er echter een indicatie dat er iets aan de hand zou kunnen zijn, dan kan urine-onderzoek wel informatie verschaffen. Als je bijvoorbeel veel dorst hebt, zou dit te maken kunnen hebben met zwangerschapssuiker (zwangerdiabetes). Wordt er dan suiker in je urine gevonden, dan kan dit een extra aanwijzing zijn. Zwangerschapssuiker is een vorm van suikerziekte, die alleen tijdens de zwangerschap voorkomt. Je hebt dan een te hoge bloedsuikerspiegel, waardoor er te gveel suiker via de placenta bij de baby terechtkomt. Deze wordt als het ware vetgemest. Hierdoor kunnen er problemen bij de geboorte ontstaan en is de kans op een vroeggeboorte vergroot. Bovendien zal de baby na de geboorte problemen krijgen, omdat hij gewend is aan het hoge bloedsuikergehalte. Bij zwangerschapsdiabetes groeit je buik ook sneller dan verwacht. Deze aandoening komt bij twee tot drie procent van de zwangerschappen voor en is met een suikervrij dieet goed te behandelen. Wordt er suiker in je urine gevonden, dan is die informatie nog niet doorslaggevend. Afhankelijk van andere aanwijzingen wordt soms afgewacht en na een week nog eens getest, en wordt soms besloten tot nader onderzoek waarbij glucose in het bloed wordt bepaald. Dat geeft meer zekerheid.

Je ziektegeschiedenis.

Een anamnese of ziektegeschiedenis is heel belangrijk voor de verloskundige of gynaecoloog, omdat hierdoor kan worden nagegaan of de zwangerschap misschien risico\\'s met zich mee kan brengen. De ziektegeschiedenis geeft namelijk een overzicht van de ziekten of aandoeningen, die je in je leven hebt gehad en die van invloed kunnen zijn op de zwangerschap. En er kan ook worden nagegaan of er bepaalde aandoeningen in de familie voorkomen, die de baby misschien ook heeft.

Je bloedgroep.

Het is ten eerste nuttig te weten welke bloedgroep je hebt voor het geval dat er tijdens de zwangerschap een acute situatie ontstaat waarbij jij nieuw bloed nodig hebt. Iedereen heeft een andere bloedgroep, dus is het nodig om precies te weten welke bloedgroep jij hebt. Zo kun je A hebben, B, AB of O. Daarnaast kan het zijn dat je rhesuspositief (Rh ) bloed hebt of rhesusnegatief bloed (Rh-). De bloedgroep wordt bepaald door de erfelijke eigenschappen. Het kan dus zijn dat jij en je baby dezelfde bloedgroep hebben, maar hij kan net zo goed de bloedgroep van zijn vader hebben geërfd. De baby heeft een gescheiden bloedsomloop, maar soms komen de twee soorten bloed wel met elkaar in contact. Dat is bijvoorbeeld het geval als je een vruchtwaterpunctie hebt gehad of een buiktrauma ( botsing tegen je buik) waardoor er een bloeding is ontstaan. Soms heeft zo\\'n vermenging van bloedgroepen tot gevolg dat het bloed van de moeder vijandelijk op dat van haar baby reageert. Als bekend is om welke bloedgroepen het gaat, kan dan tijdig ingegrepen worden.