InfoCash

Artikel

Depressiviteit - Wat is dat?

Auteur: HectorServadac | geschreven op 03-06-2010

Depressie


is een zeer veel voorkomende aandoening van de hersenen die leidt tot een verstoring van het normale gevoelsleven en gedrag.
Iedereen zegt weleens dat hij of zij een 'dip' heeft of 'niet lekker in zijn vel zit.' In ongeveer 12% van de gevallen is het ernstiger dan alleen maar je niet lekker voelen en dan kunnen we te maken hebben met depressie als medische aandoening.
Depressies komen relatief veel voor. In de leeftijd tussen 12 en 18 komt het bij 1 op de 8 mensen voor. Het maakt daarbij niet uit welk ras, geslacht of nationaliteit bent, depressie raakt iedereen. Het lijkt wél zo te zijn dat depressies meer bij meisjes dan bij jongens voorkomen.

Hoe herken je depressiviteit?

Een voorbeeld:
De laatste tijd voelt Suzanne zich niet lekker. Ze is niet zichzelf. Iedereen in haar omgeving merkt het ook, vooral haar vriendinnen. Ze gaat niet naar het schoolfeest. Ze ligt soms een hele zondag in haar bed. Ze gaat op geen enkele uitnodiging meer in. Haar vriendinnen zijn het erover eens: er is iets met Suzanne aan de hand.
Je ziet het ook aan schoolwerk. Ze haalt de laatste tijd regelmatig onvoldoendes. Ze vergeet ook van alles. Soms heeft ze de verkeerde boeken bij zich op school en soms vergeet ze op tijd huiswerk in te leveren. Met de eindexamens in zicht begint iedereen zich zorgen te maken. maar Suzanne wil er duidelijk niet over praten.
Hoewel ze overdag soms spontaan in slaap valt, kan ze 's avonds juist niet in slaap komen. Dan zit ze vaak lusteloos tot diep in de nacht TV te kijken op haar kamer. Ze wordt ook zwaarder. Als haar moeder vraagt wat er aan de hand is, dan huilt ze alleen maar wat of ze zegt: ókay hoor!' en loopt snel weer weg.
Suzanne weet het niet, en haar omgeving ook nog niet, maar ze zit in een depressie.

Wat is depressiviteit, medisch gezien?

Een depressie is een verstoring van de kwetsbare chemische balans in de hersenen. In het bijzonder raakt dat deel van de hersenen verstoord dat we neurotransmitters noemen. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die boodschappen helpen versturen tussen de zenuwcellen in de hersenen.
Bepaalde neurotransmitters reguleren de stemming, en als je daar maar een geringe voorraad van hebt, kunnen mensen depressief, angstig of gestrest worden. Stress is ook een oorzaak van deze verstoring en kan daarom tot depressie leiden.
Het kan daarom voorkomen dat iemand depressief raakt, zonder een of andere trieste of nare ervaring. Mensen hebben soms een genetische aanleg tot depressie omdat hun hersenen kwetsbaarder zijn voor de verstoring van de neurotransmitters.
Wanneer depressie wordt behandeld met geneesmiddelen gaat het om het herstellen van de chemische balans in de hersenen zodat er weer voldoende neurotransmitters zijn voor het opbouwen van een positieve stemming.

Depressie komen heel veel voor...

Susanne is niet de enige…
De Wereld Gezondheids Organisatie heeft een rapport gepubliceerd waarin geschat wordt dat elke tien jaar het aantal gevallen van depressiviteit verdubbelt. Dat betekent dat in 2020 depressiviteit de meest voorkomende ziekte in de wereld zal zijn. Depressie is dan de tweede oorzaak van sterfgevallen. Op dit moment staat depressiviteit op de tweede plaats, net achter hartziekten, als de belangrijkste oorzaak van het krijgen van een handicap als gevolg van een ziekte. Bijna iedereen krijgt op een of andere manier met depressie te maken.
In Nederland alleen al lijden 700,000 mensen aan depressies.
En wie aan depressiviteit leidt, zit daar vaak voor jaren of voor het hele leven aan vast.

Het Centrum voor Depressie heeft een webpage waar je jezelf kunt testen om te zien of je aan depressie lijdt. Je vindt het hier:

http://www.psychischegezondheid.nl/depressiezelftest