InfoCash

Artikel

Depressie - Wat zijn de oorzaken?

Auteur: HectorServadac | geschreven op 03-06-2010

Weten we de oorzaken wel van depressiviteit?
Er bestaat over de oorzaak van depressies geen duidelijke consensus. Men is het er vooral niet over eens of de genetische factoren misschien belangrijker zijn dan de chemische imbalans. Is het een kwestie van erfelijkheid dus of van een verstoring van je hersenen. Weer anderen geloven dat depressie eigenlijk een vorm van 'aangeleerd gedrag' is en zullen dan ook geen medicijnen voorschrijven maar psychotherapie om de depressie te genezen.


De oorzaken

Op dit moment is de meest gevolgde strategie het aanbieden van psychotherapie samen met medicijnen die als 'antidepressiva' bekend staan en doorgaans een verzachtend effect op de stemmingen hebben. Er zijn in ieder geval veel factoren van belang zoals genetische factoren, de omgeving, gebeurtenissen in het leven, de medische conditie en de reactie van de omgeving.

Genetische factoren
Depressie kan in de familie voorkomen en dan worden doorgegeven. Sommige mensen krijgen genetisch materiaal van hun ouders mee waardoor ze kwetsbaarder zijn voor depressie dan anderen.

De omgeving
Een gestrest gezinsleven of ongelukkige ouders met een slecht huwelijk kunnen leiden tot een verlies aan zelfrespect and vervolgens tot depressiviteit. Negatieve factoren zoals armoede, geen huis hebben, geweld in het gezin of in relaties, zijn sterke oorzaken van depressie.
Ook drugsgebruik kan leiden tot depressie, omdat drugs de chemische balans in de hersenen blijvend kunnen verstoren. Ook alcohol is daartoe in staat. De sociale en financiële gevolgen van een drugsverslaving zijn ook oorzaken van depressie.

Gebeurtenissen in het leven
De dood van een gezinslid, vriend of huisdier kan soms tot een graad van verdriet leiden die boven het normale uitgaat en dan de vorm van een depressie aanneemt. Wanneer ouders uit elkaar gaan of hertrouwen kan dat plotseling een depressie laten uitbreken. Verhuizingen en verandering van school staan ook bekend als belangrijke risicofactoren.

Medische factoren
Soms zijn hormonale afwijkingen de oorzaak van depressie, zoals een overactieve schildklier. Wanneer deze afwijkingen door een arts worden vastgesteld en worden behandeld, komt er ook een einde aan de depressie. Sommige jongeren hebben leerproblemen die hun schoolresultaten zo sterk beïnvloeden dat depressie ontstaat.