InfoCash

Artikel

Wanneer kan depressie leiden tot zelfmoord?

Auteur: HectorServadac | geschreven op 03-06-2010

Iedereen voelt zich weleens verdrietig of somber. De druk van het leven - vrienden, school, werk, relaties - kan zo groot zijn, dat je het even niet meer ziet zitten. Soms raak je die gevoelens maar niet kwijt. Dan kan er sprake zijn van depressie. De depressie kan zich op veel terreinen van het leven gaan manifesteren.
Sommigen gaan dan denken aan zelfmoord.Waarschuwingen vooraf bij zelfmoord


Er wordt vaak gezegd dat mensen die kunnen spreken over zelfmoord het meestal niet doen. Dat is niet waar. Het is juist andersom: mensen die vaak spreken over zelfmoord zijn inderdaad degenen die de meeste kans maken om ook tot de daad over te gaan.

Er zijn een aantal waarschuwingssignalen die kunnen aanduiden dat iemand zelfmoord overweegt:

• Spreken over dood en zelfmoord in het algemeen
• Zeggen dat je 'weg gaat' of er 'niet meer zal zijn'
• Spreken over hopeloosheid of schuldgevoelens
• Je terugtrekken van vrienden, familie en normale activiteiten
• Moeite hebben met concentratie en niet helder meer kunnen denken
• Veranderingen in eetgedrag en slaappatroon
• Vormen van zelfdestructief gedrag: overmatig alcohol gebruik, drugsgebruik, te snel rijden.)

Depressie of je niet lekker voelen?


Iedereen heeft 'ups en downs', voelt zich soms lekker in zijn vel en soms helemaal ter neer geslagen. De normale stress van het leven maakt dat iedereen zich af en toe verdrietig voelt. Een ruzie met een vriend, het verbreken van een relatie, voor een examen zakken of gewoon een verhuizing kunnen al zorgen voor een triest gevoel. Dat zijn over het algemeen kortdurende reacties die met een beetje tijd een aandacht wel zullen verdwijnen.
Een depressie is heel wat meer dan je een beetje triest voelen. Het is een langdurige, vreemde stemming die verdriet, wanhoop en moedeloosheid omvat die minsten enkele weken kan duren of zelfs maanden en jaren aanhoudt. Het verstoort het vermogen van een mens om in de normale gang van zaken van het leven gewoon te kunnen meedoen.
Een depressie verstoort ook het denken, het uiterlijk en het gedrag van een mens en niet alleen zijn stemmingen. Iemand met depressie kan zich ook vermoeid voelen en geïrriteerd en veranderingen zien in zijn eetlust.
Als iemand aan depressie lijdt, dan verandert eigenlijk alles. De wereld ziet er kaal en lelijk uit en wat iemand denkt is alleen maar een weerspiegeling van dat kale en lelijke. Daarom hebben mensen met depressie zo vaak negatieve gedachten over zichzelf en blijft er op de lange duur van hun zelfrespect maar weinig over. Mensen kunnen zich onbemind voelen, uitschot, waardeloos.
Omdat mensen zich zo voelen, trekken ze zich ook terug van andere mensen. Of ze houden op met activiteiten waar ze eerst veel plezier aan beleefden. Dat leidt er weer toe dat je je eenzaam gaat voelen zodat de depressie en het negatieve denken over jezelf erger wordt.