InfoCash

Artikel

Vormen van depressie

Auteur: HectorServadac | geschreven op 03-06-2010

Over depressies wordt nog steeds niet goed nagedacht. Dat komt omdat het moeilijk is echte depressiviteit te onderscheiden van normale en tijdelijke gevoelens van ongemak en somberheid. Het komt ook omdat we geneigd zijn iemand de schuld te geven van zijn gedrag. Wanner iemand lui en lusteloos lijkt te zijn wordt al gauw gedacht dat iemand daar zelf voor verantwoordelijk is, terwijl het ook tot het ziektebeeld kan horen.


Wat zijn depressies?


Depressies zijn stoornissen in gedrag en stemming die vaak door een tekort aan neurotransmitters in de hersenen (een chemische imbalans) worden veroorzaakt. Het zijn goed behandelbare aandoeningen die doorgaans zowel psychotherapie als medicatie vragen. In zeer ernstige gevallen is er een risico op zelfmoord.

Vormen en gradaties van depressie


Wanneer je maar enkele van deze symptomen hebt, kun je spreken van een milde depressie. Er zijn vormen van milde tot ernstige depressie met een bijzonder karakter.

• Tweejaarlijkse depressie. Sommige mensen gaan door een periode van depressie heen die ongeveer twee jaar duurt. Het grootste deel van de dag kunnen ze in de greep zijn van depressieve gevoelens, maar ondanks dat ze functioneren ze redelijk. Het is een zware vorm van depressie vooral omdat ze zo lang aanhoudt en men zich diep ongelukkig voelt.

• Dubbele depressie. Wanneer naast de tweejaarlijkse depressie zich ook nog depressie voordoet die andere oorzaken heeft - veroorzaakt door andere factoren zoals hormonale afwijkingen of schildklierstoornissen spreekt men van een dubbele depressie.

• Manische depressie. Mensen met een bipolaire stoornis gaan door perioden van grote somberheid heen, afgewisseld met perioden van grote opwinding en (manische) activiteit. Dan durven ze alles aan en gaan zelfs tot het extreme. Je ziet vaak dat vrouwen in die overdreven vrolijke momenten aanvallen van kooplust krijgen en zonder nadenken hun hele creditcard aan kleding of slagroomtoetjes besteden. Soms is de depressie wel degelijk zwaar en moet medisch worden ingegrepen.

• Winterdepressie. Sommige mensen gaan door depressieve perioden heen in bepaalde seizoenen van het jaar. Vaak is dat in de winter omdat het samenhangt met een gebrek aan zonlicht. Overdreven eetlus, slaperigheid en vaak een toename aan gewicht zijn de symptomen die typisch bij deze (vaak milde) vorm van depressie horen. Over de winterblues spreken we wanneer de neerslachtigheid wel aanwezig is, maar niet begeleid wordt door lichamelijke klachten zoals slapeloosheid en eetstoornissen. In dat geval is de lichttherapie een goede remedie omdat de klachten waarschijnlijk door een gebrek aan zonlicht worden veroorzaakt.

• Gedeprimeerde stemming. Wanneer je moet reageren op een grote verandering in je leven zoals een sterfgeval, een ziekte, echtscheiding of ander verlies, kun je in een sombere bui terecht komen. Je voelt een verlies aan energie en levenslust. Wanneer die periode langer aanhoudt dan redelijk is en je ook schade ondervindt van je stemmingen, spreken we van een aanpassingsdepressie.