InfoCash

Artikel

Astrologie

Auteur: deezetjee | geschreven op 12-03-2010

Het imago van de astrologie is niet zo best momenteel.


astro-tv

De laatste jaren is de astrologie in het verdomhoekje geraakt. Het heeft onder meer te maken met het imago, waaraan stompzinnige televisie-uitzendingen waar de naam astro te pas en te onpas gebruikt wordt (meer te onpas trouwens) flink aan hebben bijgedragen. Maar, mensen krijgen de televisie-uitzendingen die ze willen, net zoals ze een regering krijgen die een afspiegeling is van de gemene deler van de lokale bevolking.

astrologie vereist studie

Astrologie is namelijk geen kant-en klare hap, waar je door alleen je sterrenbeeld te weten je toekomst mee zou kunnen voorspellen. Je moet er wat voor doen. En dit laatste valt niet zo goed bij de huidige jongere generatie, die het al druk zat heeft met het instandhouden van hun levensstijl, en de materie belangrijker vindt. Nu geef ik toe dat onze lasten zo hoog zijn geworden, dat er ook niet veel anders op lijkt te zitten dan je op geldverdienen te storten, om alleen al in leven te blijven, maar een mens gaat op den duur wel iets missen. Je kunt eindeloos zoeken in het spirituele veld, want ook daar wordt alles hapklaar gepresenteerd in glossy magazines, of op het internet.

van priesters tot monniken naar gewone mensen

Vroeger werd astrologie voornamelijk in kloosters beoefend, en dan ook nog voornamelijk door wiskundig aangelegde monniken. Er waren geen computerprogramma’s om de ingewikkelde lijkende berekeningen te maken, nodig voor een horoscoop. Met het publiceren van goed materiaal is de astrologie in de zeventiger jaren in een enorme stroomversnelling gekomen. Steeds meer vrouwen bestudeerden de astrologie en de astrologie werd holistischer.

begin er niet aan

Toen kwam de computer en was het eigenlijk niet eens meer nodig om iets van het berekenen af te weten, met als probleem dat veel astrologie-beoefenaren tegenwoordig dat dan ook inderdaad niet meer weten:-) Maar de duidingen van de horoscoop zijn een stuk beter geworden, en gaan ook sneller. Er is heel veel internationaal genetwerkt en de astrologie is inmiddels wel volwassen geworden. Maar het trekt weinig jonge mensen aan, omdat die geen zin hebben zich te vereenzelvigen met zo iets banaals als wat ze denken dat astrologie is; door onder meer die stompzinnige televisieprogramma’s. Ik kan het ze niet eens kwalijk nemen. Maar ze weten niet wat ze missen. Een filosofie die opeens alles in je leven begrijpelijk kan maken, die je antwoorden geeft, en die je hele wereldbeeld verandert. Begin er niet aan, want eenmaal er aan begonnen, is er nauwelijks nog een weg terug, zo boeiend is het.


InfoCash

Artikel

RELEVANTE ARTIKELEN